← Η εφεύρεση του καπιταλισμού: Πώς οι αυτάρκεις αγρότες έγιναν μισθωτοί σκλάβοι της βιομηχανίας

whip-into-shape

Posted on 6 Ιανουαρίου, 2015 1:27 μμ από 300 × 221

0