← Η επινόηση της εβραϊκής μύτης

Ερρίκος Ζ

Posted on 20 Νοεμβρίου, 2014 11:20 μμ από 940 × 649

0


Emperor Henry VII on his way to Rome… Henry confirms to the Jews of Rome their Rights. From the Codex Balduini Trevirensis, Weidmannsche Buchhandlung, 1881. Koblenz, Landeshauptarchiv, Inv.-Nr. LHA Ko Best 1 C Nr. 1, fol. 24r.