← Η επινόηση της εβραϊκής μύτης

άφρων

Posted on 20 Νοεμβρίου, 2014 11:21 μμ από 940 × 1096

0


The Metropolitan Museum of Art/Art Resource, Νέα Υόρκη – Εικονογράφηση του Ψαλμού ιδ΄ («Είπεν ο άφρων εν τη καρδία αυτού, “δεν υπάρχει Θεός”»), λεπτομέρεια από το «Ψαλτήριο και Βιβλίο των Ωρών» της Βόννης του Λουξεμβούργου (γύρω στο 1340)