← Πού πήγαν κείνα τα φασιστάκια *

2-e60e12064e

Posted on 19 Ιουνίου, 2013 9:08 πμ από 904 × 1221

0


Διακρίνεται το όνομα του Παναγιώτη Μιχαλόλια στην ταυτότητα του περιοδικού κάτω από την περιγραφή «Δημόσιες Σχέσεις»