← «Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός»

getimage-do

Posted on 27 Οκτωβρίου, 2012 6:03 μμ από 350 × 254

0


Ο Κονδύλης υποδέχεται τον βασιλιά Γεώργιο Β΄