← Στην παραλία του Μπά(χα)λου

Top

Posted on 8 Αυγούστου, 2012 4:27 πμ από 1649 × 908

0


Όπως είναι φανερό, εδώ αναφέρεται ως κύρια αιτία επιβολής τέλους εισόφου τα έργα υπαίθριας αναψυχής σε αντίθεση με την πινακίδα που έχει αναρτηθεί που ενημερώνει πως το «ανταποδοτικό τέλος» του 1 ευρώ είναι για εργασίες καθαριότητας και συντήρησης.