← Στην παραλία του Μπά(χα)λου

balos_25

Posted on 8 Αύγουστος, 2012 4:26 πμ από 2949 × 2212

0


Οι μισές απαγορεύσεις, δεν τηρούνται, εφόσον γίνονται από την ίδια την αρχή που θα έπρεπε να φροντίζει για την επιβολή των απαγορεύσεων. Δηλαδή, το Δήμο Κισάμου.

Advertisements