← Η Γέφυρα των Αγγέλων

sudarium

Posted on 12 Απριλίου, 2012 12:31 μμ από 1555 × 1166

0


Respice faciem Christi tui