← Κι αν φύγουν;

Image11-196×300

Posted on 28 Μαρτίου, 2012 8:50 μμ από 196 × 300

0


Ποιος θα ξεγεννήσει τα ζώα; Ποιος θα σηκωθεί στις 5:00 π.μ. να τα αρμέξει και να τα βγάλει για βοσκή; Ποιος θα γυρίσει να φτυαρίσει την κοπριά στο στάβλο, να τη βάλει στο σωρό μέχρι να «χωνέψει» και τότε να τη φορτώσει στο ημιφορτηγό που θα τη μεταφέρει στα χωράφια, όπου θα γίνει λίπασμα; Θα δεχόσασταν μια τέτοια δουλειά – και, μάλιστα, κακοπληρωμένη;

Ποιος θα ξεγεννήσει τα ζώα; Ποιος θα σηκωθεί στις 5:00 π.μ. να τα αρμέξει και να τα βγάλει για βοσκή; Ποιος θα γυρίσει να φτυαρίσει την κοπριά στο στάβλο, να τη βάλει στο σωρό μέχρι να «χωνέψει» και τότε να τη φορτώσει στο ημιφορτηγό που θα τη μεταφέρει στα χωράφια, όπου θα γίνει λίπασμα; Θα δεχόσασταν μια τέτοια δουλειά – και, μάλιστα, κακοπληρωμένη;