«Aναδυόμενος Αστέρας»

Posted on 29 Φεβρουαρίου, 2012 1:57 μμ από

38


του Ιουλιανού

Ας μην αμελούμε ότι η πληροφόρηση μας είναι απολύτως ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα ενώ η δημόσια συζήτηση περιορίζεται ασφυκτικά και είναι απολύτως εκβιαστική. Την ώρα λοιπον που τα νοσοκομεία υπολειτουργούν, και αντιμετωπίζουν ελλείψεις βασικών φαρμάκων, αντιδραστηρίων, νοσηλευτικών υλικών που απαιτούνται όπως ράμματα, γάντια, γάζες, υλικά αποστείρωσης, αλλά και ανταλλακτικά αξονικών, μαγνητικών τομογράφων ή άλλων ιατρικών οργάνων, μα και ανθρώπινου δυναμικού, γιατρών, νοσηλευτών, ξέσπασε η «διαμάχη» των «γενόσημων» φάρμακων.

Η Επιχειρηματική Δραστηριότητα

Ποιος όμως είναι ο Ανδρέας Περσίδης;

O «δρ». Ανδρέας Περσίδης είναι CEO της Biovista και πρόεδρος του Hellenic Biocluster (HBio).

Όπως ο ίδιος λέει «Η Biovista δημιουργήθηκε από τον αδελφό μου Αρη Περσίδη και εμένα με την εξής απλή διαδικασία: «Ας κάνουμε κάτι μαζί! Τι ξέρει ο ένας; Βιολογία. Τι ξέρει ο άλλος; Πληροφορική. Πώς παντρεύονται αυτά τα δύο; Με τη βιοπληροφορική!». Και ως σκοπό πέρα από το κέρδος έχει την παροχή υπηρεσιών σε δύο νέους σημαντικούς χώρους: στην επαναστόχευση φαρμάκων και την πρόβλεψη (;) ανεπιθύμητων παρενεργειών».

Τώρα το HBio δημιουργήθηκε το 2004 με πρωτοβουλία μιας ομάδας καινοτόμων εταιρειών και του δικτύου ΠΡΑΞΗ,  ως μια ομπρέλα συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης. Στα έξι χρόνια ζωής του αποτελεί μία από τις κυριότερες πρωτοβουλίες υποστήριξης της καινοτομίας και αντιπροσωπεύει πλέον σημαντικό τμήμα της βιοεπιχειρηματικής κοινότητας, συγκεντρώνοντας σήμερα 23 ερευνητικά δραστήριες εταιρείες στους τομείς της φαρμακευτικής τεχνολογίας, των διαγνωστικών, των ιατρικών συσκευών και των εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών.

Στην Hellenic Biocluster (HBio) μετέχουν οι εταιρίες :

  • BioHexagon
  • Micrel Medical Devices
  • Embio Diagnostics
  • Biomedcode
  • ElDrug
  • Biomedica Life Sciences
  • Medicon

Όλες αυτές οι εταιρίες σύμφωνα με τον κ Περσίδη είναι ένας «συνασπισμός προθύμων που προτίθεται να επιλέξει την οδό των επαναστοχεύμενων φαρμάκων(…)Η επαναστόχευση φαρμάκων είναι ένας αναδυόμενος χώρος που προσφέρει ευκαιρίες στην παρούσα φάση». Σίγουρα…

Διότι , σύμφωνα πάντα με τον κύριο Περσίδη «Οι κρίσεις δημιουργούν ευκαιρίες και κάνουν τους ανθρώπους να είναι ανοιχτοί σε νέες μη συμβατικές ιδέες» Πόσο μάλλον που αυτοί οι ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι εάν επενδύσουν στην επαναστόχευση φαρμάκων θα «μοιραστούν κομμάτι της μελλοντικής υπεραξίας». Άσε που θα «χρησιμοποιήσουν και κονδύλια από τα προγράμματα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», και «Clousters» του Υπουργείου Ανάπτυξης.»

Καταλήγοντας ο κ Περσίδης λέει «Η επαναστόχευση φαρμάκων (δηλαδή η χρήση ενός φαρμάκου σε μία ασθένεια για την οποία δεν είχε αρχικά αναπτυχθεί) βασίζεται στην «έξυπνη» χρήση αυτή τη φορά υπάρχουσας επιστημονικής γνώσης, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και κόστος σε σχέση με την κλασική μέθοδο ανάπτυξης φαρμάκων. ..εάν δε, τα φάρμακα αυτά απευθύνονται σε σπάνια νοσήματα, τυγχάνουν και επιπρόσθετων διευκολύνσεων.Είναι πλέον φανερό ότι το νέο μοντέλο υπεργολαβιών, τα γενόσημα, η πρόβλεψη βιολογικών δεικτών, η εξατομικευμένη θεραπεία αλλά και η επαναστόχευση φαρμάκων διαμορφώνουν ένα υπό εκκόλαψη πλαίσιο που φαίνεται να μπορεί να πρωταγωνιστήσει στα επόμενα πέντε με δέκα έτη στο χώρο της υγείας.»

Καθόλου τυχαία λοιπόν ο ΣΕΒ στην έκθεση του «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά» που εκπονήθηκε από την εταιρία McKisnsey&Combany το 2010 κατατάσσει όλα τα παραπάνω στην κατηγορία των «Αναδυόμενων Αστέρων». Εννοείτε, της αγοράς και του κέρδους.

Συγκριμένα αναφέρει :

Βελτίωση της ελκυστικότητας και αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων φαρμάκων. Ο κλάδος θα μπορούσε να ωφεληθεί σημαντικά από μια συστηματική εκστρατεία ενημέρωσης, η οποία να παρέχει εγγυήσεις ποιότητας και να τονίζει τις θετικές συνέπειες της χρήσης γενοσήμων. Παράλληλα, η Πολιτεία μπορεί να αναπτύξει μια συνολική στρατηγική ανάπτυξης των γενοσήμων, που να περιλαμβάνει την λεπτομερή καταγραφή των απαιτούμενων κινήτρων για τους εμπλεκόμενους, π.χ., ιατρούς, φαρμακοποιούς, ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και ασθενείς (π.χ., μέσω της καθιέρωσης περιθωρίου κέρδους σε απόλυτη τιμή για το φαρμακοποιό, καιμοντέλο συγχρηματοδότησης για τους ασθενείς).

Είναι αναγκαίος ο ανασχεδιασμός της δομής πωλήσεων των εταιριών, τόσο για τη μείωση του σχετικού κόστους, όσο και για την καλύτερη προσέγγιση των φορέων που επηρεάζουν τις αποφάσεις στη συνταγογράφηση καθώς και για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις νέες διαδικασίες προμηθειών φαρμάκων από τα νοσοκομεία και τα ταμεία. Επιπλέον, είναι σημαντικός ο ρόλος της Πολιτείας στον καθορισμό ενός σχεδίου για τη σταδιακή μείωση των τιμών των γενοσήμων (σε αντίθεση με πρόωρες απότομες μειώσεις) με στόχο αφενός την ώθηση της αγοράς γενοσήμων και την άσκηση πίεσης στον κλάδο για λειτουργικές βελτιώσεις και μείωση κόστους, και αφετέρου την παροχή επαρκούς χρόνου για την προσαρμογή και περαιτέρω συγκέντρωση των εταιριών του κλάδου. Σχετικές δράσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την άρση πιθανών ρυθμιστικών και νομικών εμποδίων(π.χ., σχετικών με τις διαδικασίες έγκρισης γενοσήμων και βιο-ισοδυνάμων) !

Η έκθεση τέλος υποδεικνύει και τους χρηματοδότες: «Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι ελληνικές εταιρίες θα πρέπει να στοχεύσουν σε χρηματοδότηση μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, π.χ., Private Equity ή Venture Capital.»

Ας έχουμε υπόψη μας ότι τα γενόσημα φάρμακα πέρα από πιο φτηνά εισέρχονται στην αγορά όταν λήξει η πατέντα των πρωτότυπων φαρμάκων, εφόσον αποδειχθεί ότι είναι πανομοιότυπα με τα πρωτότυπα ως προς τις δραστικές ουσίες, την ισχύ, τη δοσολογία και κάποια άλλα χαρακτηριστικά.

Άρα υπόκειται στο ΕΟΦ να γνωματεύσει πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά τα φάρμακα αυτά; Είτε είναι γενόσημα είτε είναι επαναστοχευμένα; Υπάρχουν ρυθμιστικές διατάξεις για τις γενόσημες ή τις επαναστοχευμένες μορφές των φαρμάκων; Είναι δυνατόν τα κριτήρια και οι ρυθμιστικές διατάξεις που ισχύουν για τα υπάρχοντα φάρμακα να είναι όμοια και για τα γενόσημα;

Όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας «Κάθε branded generic, προκειμένου να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά υποχρεούται να αποδείξει την ασφάλειά καθώς και την θεραπευτική του ισοδυναμία ως προς το πρωτότυπο φάρμακο αναφοράς. Για τον λόγο αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου ζητά από τους αιτούντες άδεια κυκλοφορίας να προσκομίσουν σχετικές μελέτες που ονομάζονται μελέτες βιοϊσοδυναμίας…»

Επί του θέματος ο Ιατρικός σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση αλλά και τηλεοπτικό σποτ λέγοντας ότι «τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών κι επιβαρύνονται μακροπρόθεσμα άσκοπα τα ταμεία, αφού τελικά αποδεικνύεται ότι το φθηνό αποβαίνει ακριβό και επικίνδυνο».

Κάτι που προκάλεσε την οργή του καθηγητή «Οικονομικών Υγείας» και συχνού αρθογράφου της Καθημερινής μα και με πλούσιο βιογραφικό σε Δημόσιες θέσεις όπως Μέλος Δ.Σ. της ΕΤΒΑ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΙΟΝΙΚΗ, Λυκούργου Λιαρόπουλου, με αποτέλεσμα να ζητά από τηλεοράσεως «Την παρέμβαση του εισαγγελέα κατά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών»

Ωστόσο εμείς ή όσοι από εμάς δεν κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις, τι συμπέρασμα μπορούμε να εξάγουμε από όλα αυτά;

Θα ήταν πλεονασμός εάν υποθέσουμε ότι η επιρροή μιας ή περισσοτέρων πολυεθνικών, που έχουν σχεδιάσει τα πάντα με αμείλικτη και κυνική λογική, και τίποτα δεν αφήνουν στην τύχη, πόσο μάλλον αν αυτή η τύχη έχει να κάνει με την μεγιστοποίηση των κερδών τους πάνω σε ένα αγαθό όπως είναι η υγεία, η επιρροή τους λοιπόν πάνω στις ρυθμιστές αρχές όπως ο ΕΟΦ είναι καταλυτική;

Η εμπορική λογική, η λογική του κέρδους δηλαδή δεν είναι που παραβιάζει ακόμα και αυτά τα στοιχειώδη όρια που θέτουν τα όποια μέτρα προφύλαξης και οι ρυθμιστικοί κανόνες μια και οι ίδιες οι εταιρίες θα αποδεικνύουν την καταλληλότητα του σκευάσματος τους;

Σίγουρα η επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία μπορεί να διαδραματίσει δυναμικό και σπουδαίο ρόλο στην βελτίωση της ζωής μας .

Όχι όμως προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και σίγουρα όχι σε οποιαδήποτε χέρια…

Στο κάτω κάτω είναι δικαίωμα του λαού η δωρεάν και υψηλού επιπέδου αντίστοιχων των σύγχρονων αναγκών υπηρεσιών υγείας.

Ο άρρωστος δεν είναι πελάτης!

Short URL: http://wp.me/p1pa1c-gfv

Posted in: Ελλάδα