Take the money and run

Posted on 2 Ιανουαρίου, 2012 6:05 μμ από

3


Μικρός απολογισµός του 2011

του Γιάννη Ιωάννου

γράφει ο Νίκος Κουνενής

Η παρελθούσα χρονιά δύναται παντοιοτρόπως να αξιολογηθεί ως άκρως επιτυχηµένη. Στο µέτωπο της οικονοµίας η εξελισσόµενη εξυγίανση έθεσε εκτός παραγωγικών δραστηριοτήτων εκατοντάδες χιλιάδες εργαζοµένους του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, περιορίζοντας δραστικά τις υπερβολικές απολαβές των υπολοίπων και κατευθύνοντας µε ασφάλεια την ανεργία προς το ποσοστό στόχο του 2530%, επίδοση που αναµένεται να αποτελέσει πανευρωπαϊκό ρεκόρ, ανατρέποντας την πολυετή κυριαρχία της Ισπανίας σε αυτόν τον τοµέα.

Οι γενναίες αναδιαρθρώσεις της παραγωγικής βάσης της χώρας οδηγούν ήδη στην επιδιωκόµενη δηµιουργική καταστροφή, µέσω του κλεισίµατος των µη αποδοτικών τοµέων της οικονοµίας (βιοµηχανία, βιοτεχνία, εµπόριο ειδών πρώτης ανάγκης, δηµόσια νοσοκοµεία κ.ά.) και την ανάδειξη νέων δυναµικών κλάδων που κατακλύζουν ήδη τη χώρα (εµπόριο χρυσού και άλλων πολύτιµων µετάλλων, ενεχυροδανεισµός, τοκογλυφία, κουλοχερηδες, παπατζιλίκι, νταβατζιλίκι, χαρατσοδοσία κ.ά.). Το συνταξιοδοτικό σύστηµα συνέχισε να εξυγιαίνεται µε ταχύτατους ρυθµούς, µετατρεπόµενο σε χαρτζιλικοδοτικό-ελεηµοσυνικό σύστηµα (εάν και εφόσον τα Ταµεία διαθέτουν την απαιτούµενη προς τούτο ρευστότητα).

Το δηµόσιο χρέος της χώρας τέθηκε υπό διεθνή τοκογλυφικό έλεγχο και αναµένεται να επιστρέψει το 2020 στο 120% του ΑΕΠ, εκεί δηλαδή που βρισκόταν κατά την περίοδο έναρξης της οικονοµικής κρίσης, ενώ τα επαναλάµβανόµενα σύνδροµα στέρησης της ελληνικής οικονοµίας αντιµετωπίζονται δραστικά µε τη χορήγηση επαναλαµβανόµενων δόσεων, χορηγουµένων από το ειδικευµένο ιατρικό team της τρόικας.

Στους τοµείς της Υγείας και παιδείας συντελέστηκαν ραγδαίες αλλαγές, δια της υιοθέτησης των σύγχρονων µονοδραστικών συστηµάτων της διά βίου θεραπείας χωρίς ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και φάρµακα και της δια βίου εκπαίδευσης χωρίς δασκάλους, καθηγητές και βιβλία. Ριζοσπαστικές τοµές έλαβαν χώρα και στις δηµόσιες συγκοινωνίες, µετατρέποντας τα αστικά µέσα σε υπεραστικά (π.χ. Πετρούπολη-Πλατεία Βάθης, µέση διάρκεια ταξιδιού 92 λεπτά µαζί µε την αναµονή, Ζωγράφου-Ακαδηµία 84 λεπτά µαζί µε την αναµονή κ.λπ.) και τα υπεραστικά σε διεθνή (Αθήνα-Πάτρα 4 ώρες και 47 λεπτά µαζί µε την αναµονή κ.λπ.).

Η Δηµόσια Τάξη αναβαθµίστηκε δραστικά µε ενίσχυση της κατασταλτικής οργής και ορµής των οργάνων της και τον εµπλουτισµό του οπλοστασίου τους µε τεράστια ποικιλία εισπνεύσιµων και κοπανίσιµων ουσιών και υλικών.

Η επιτευχθείσα, σε επίπεδο κυβέρνησης, κεντροαριστεροδεξιοουλτραδεξιά συναίνεση δυνάµωσε τη διεθνή διαπραγµατευτική δύναµη της χώρας και εξουδετέρωσε τις ανεύθυνες φωνές όσων µιλούσαν για ανυπαρξία λαϊκής νοµιµοποίησης του κυβερνητικού έργου. Περήφανοι για το οικονοµικό και πολιτικό θαύµα που λαµβάνει χώρα στην Ελλάδα, µετατρέποντάς την σε λίκνο της Παγκόσµιας Αναδιανοµής του Ειόοδήµατος Προς τα Άνω, οι συντελεστές του εύχονται στους κατοίκους της χώρας καλή, συνετή και υπάκουη χρονιά, µε την υπόσχεση ακόµα µεγαλύτερων εκπλήξεων στο προσεχές µέλλον.

Χορστ Ράιχ εvτ Μπανκ, Μέγας Τοποτηρητής της Ελληνικής Δηµοκρατίας.

Λύκος Παπαδαίµων, υπηρεσιακός Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δηµοκρατίας.

Γιώργος Προβοκατορόπουλος, Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος.

———————————————————————————————————————————————————————-

Αναδημοσιεύει από τον Δρόμο της Αριστεράς και τη στήλη Εναλλάξ η Nefeli7

Τεχνική βοήθεια Jaquou Utopie

http://wp.me/p1pa1c-fee