Το παρελθόν του παρόντος μας και ο Παπαδήμος

Posted on 20 Νοεμβρίου, 2011 6:18 μμ από

2


του Ιουλιανού

Εφόσον ο κ. Παπαδήμος 1) μέσω της ιδιότητάς του ως πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) είναι συνδεδεμένος με την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ και στο «απάνεμο λιμάνι» του ευρώ – που, όμως, αποδείχτηκαν «Τιτανικός» για τους πένητες εργαζόμενους, τους λεηλατημένους συνταξιούχους και το ένα εκατομμύριο ανέργους,

 2) εφόσον κατά το χρόνο της δικής του θητείας στην ΤτΕ δεν απετράπησαν «πράματα και θάματα» – όπως τα φαινόμενα του Χρηματιστηρίου και του «σουάπς» με την «Γκόλντμαν Σακς»,

 3) εφόσον στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής του «μονόδρομου», που και ο ίδιος ασκούσε στην Ευρώπη ως αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, η ΕΕ δεν αποδείχτηκε ο «παράδεισος» που μας έταζαν – αντίθετα η ΕΕ έγινε συνώνυμη της κόλασης των μνημονίων, της λιτότητας, των αντεργατικών μέτρων, της φορολεηλασίας, του εργασιακού μεσαίωνα, των χρεών που δημιουργούν τα μονοπώλια και οι τράπεζες αλλά τα πληρώνουν οι λαοί με το αίμα τους, τότε, μόνο ως διαστροφή της λογικής μπορεί να εμφανίζεται ως… μέρος της «λύσης» η οικονομική πολιτική που άσκησε ο κ. Παπαδήμος ως τραπεζίτης!

 (Νίκος Μπογιόπουλος 11/11/2011).

—————————————————————————————-

Ο  Παπαδήμος από το Σεπτέμβρη του 2010,ταυτοχρονα με την αντιπρόεδια του στην ΕΚΤ, διέπρεπε και στον ρόλο οικονομικού συμβούλου του παπατζή ΓΑΠ. Με αυτην του την ιδιότητα  συμμετείχε σε όλες τις αποφάσεις της κυβέρνησης του ΓΑΠ για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, των εφαρμοστικών νόμων και των δημοσιονομικών μέτρων που επιβλήθηκαν σε βάρος των ανθρώπων του μόχθου.

Μιλώντας σε περιφερειακό συνέδριο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου στις 29/05/2011 πέντε μήνες πριν από το συνταγματικό πραξικόπημα του ΠΑΣΟΚ,της ΝΔ του ΛΑΟΣ και των «ανεξάρτητων» Μπακογιάννη και σια, με την ευγενική χορηγία Κουβέλη και με την υπογραφή του γεράκου που εδρεύει στο Προεδρικό μέγαρο, και που τον όρισε πρωθυπουργό ο  Παπαδήμος είπε:

«Η επίλυση της κρίσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εφαρμογή των μέτρων. Και επεσήμανε πως παρά τη δραστική κατά 5% μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και η αιτία είναι η επιβράδυνση στην εφαρμογή των μέτρων, καθώς επίσης η μη συνολική στήριξη των μέτρων και από την αντιπολίτευση. Αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης του χρέους λέγοντας: μια αναδιάρθρωση του χρέους είναι ανεπιθύμητη τόσο για την Ελλάδα (τεράστιες ζημιές στις τράπεζες και στην οικονομία) όσο και για την Ευρωζώνη λόγω των μεγάλων ζημιών που θα προκληθούν και που μεγάλο μέρος τους θα κληθούν να καλύψουν τα κράτη και συνεπώς οι φορολογούμενοι τόσο άμεσα όσο και έμμεσα»

Το παρελθόν

Το 1993 διορίστηκε υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και τον επόμενο χρόνο διοικητής της Τράπεζας παραμένοντας μέχρι το 2002. Ποιες είναι όμως οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος και κατεπέκταση του Διοικητή της;

Ανάμεσα σε άλλα έχει:

(α) την ευθύνη για τη διαχείριση και τη λειτουργία του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι). Πρόκειται ουσιαστικά για το Σύστημα στο οποίο διακανονίζονται όλες οι συναλλαγές που αφορούν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή αγορά.

(β) αναλάβει τον ταμειακό διακανονισμό των συναλλαγών επί τίτλων του Χρηματιστηρίου Αξιών και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών με σκοπό τον αξιόπιστο, ασφαλή και οριστικό διακανονισμό των συναλλαγών αυτών. Έτσι, όλες οι απαραίτητες χρεώσεις και πιστώσεις κεφαλαίων για το διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών πραγματοποιούνται μέσω των λογαριασμών των εμπλεκομένων φορέων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

(γ) την ευθύνη της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ). Πρόκειται για την οργανωμένη δευτερογενή αγορά για τους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου. Ιδρύθηκε με στόχο τη δημιουργία μιας συγκροτημένης και αποτελεσματικής αγοράς η οποία είναι σε θέση να διασφαλίσει διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών και μεγαλύτερη ρευστότητα.

Κατέχει και διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας, στα οποία περιλαμβάνονται τα σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθέσιμα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο:

  • τη διάθεση των αναγκαίων κεφαλαίων για τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς (π.χ. το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) και τη διαχείριση συναλλαγών του Ελληνικού Δημοσίου σε ξένα νομίσματα, και
  • την εξασφάλιση της απαιτούμενης ετοιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, στα πλαίσια του Ευρωσυστήματος, για την παροχή πρόσθετης ρευστότητας σε συνάλλαγμα προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η παρέμβασή της στις αγορές συναλλάγματος

Διατηρεί τρεχούμενους και προθεσμιακούς λογαριασμούς του Ελληνικού Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σε ευρώ και συνάλλαγμα, αφενός για την ικανοποίηση εγχώριων αναγκών και αφετέρου για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους. Επίσης, εκτελεί εντολές πληρωμών και εισπράξεων του Ελληνικού Δημοσίου και ΝΠΔΔ που συνδέονται με ξένους αντισυμβαλομένους και παρέχει διαμεσολαβητικές υπηρεσίες για τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητές τους στον διεθνή χώρο.

Παράλληλα, η Τράπεζα καταρτίζει και δημοσιεύει τα νομισματικά και πιστωτικά μεγέθη που αφορούν την ελληνική οικονομία καθώς και τα μέσα επιτόκια που τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν στις διάφορες κατηγορίες καταθέσεων και χορηγήσεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εκτός από τη συγκέντρωση των στοιχείων της νομισματικής στατιστικής, καταρτίζει το ισοζύγιο πληρωμών και τους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς της χώρας και, γενικότερα, συλλέγει και δημοσιεύει στο «Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας» στοιχεία που αφορούν στην ελληνική οικονομία. Επιπλέον, διενεργεί εξειδικευμένες στατιστικές έρευνες για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές της (π.χ. έρευνες για το βαθμό χρέωσης των ελληνικών νοικοκυριών). Η συλλογή στατιστικών στοιχείων αποβλέπει τόσο στην κάλυψη των αναγκών της ίδιας της Τράπεζας για στατιστική πληροφόρηση όσο και στην εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της προς την ΕΚΤ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και στην πληροφόρηση του κοινού και των ερευνητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, τα στοιχεία – πέραν της νομισματικής στατιστικής – που συγκεντρώνει και καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδος αφορούν τις παρακάτω τέσσερεις κατηγορίες:

i. Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας και στοιχεία των αγορών κεφαλαίων.

ii. Ισοζύγιο πληρωμών και διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδος.

iii. Χρηματοπιστωτικοί λογαριασμοί της χώρας, με βάση τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών 1995.

iv. Γενικά στοιχεία για την Ελληνική Οικονομία.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Η Μητέρα των σκανδάλων

Τον Mάρτιο του 1998 η Eλλάδα υποτίμησε τη δραχμή κατά 14% για να ενταχθεί στον  ευρώ. Το Xρηματιστήριο πήρε πάνω του, προδιαγράφοντας ένα θαυμάσιο μέλλον… H άνοδος του δείκτη και η πορεία προς τις 6.400 μονάδες ξεκίνησε στις αρχές του 1999 και ολοκληρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε και άρχισε το σταδιακό ξεφούσκωμα . Tότε ήταν ακόμα ο καιρός που οι ειδήμονες (δημοσιογράφοι, χρηματιστηριακά στελέχη και πολιτικοί παράγοντες) προέβλεπαν άλλοι τον δείκτη να φθάνει στις 10.000 μονάδες άλλοι στις δεκαπέντε, ενώ μόνο ο κ. Γ. Παπαντωνίου περισσότερο «μετρημένος» έκανε λόγο για 7.000 μονάδες, αφού γνώριζε ότι ο δείκτης αντανακλούσε την «ισχυρή οικονομία»!

H στήριξη του δείκτη γινόταν με χρήματα των φορολογουμένων μέσω της γνωστής σε όλους ΔEKA, κρατικών τραπεζών, αλλά και ασφαλιστικών ταμείων, που ανερυθρίαστα  τοποθετούσαν στη Σοφοκλέους χρήματα των ασφαλισμένων τους.

Σωσίβιο 200 δισ. από τα αποθεματικά των Tαμείων.

Η«Eπιτροπής Eλέγχου και Eποπτείας της διαχείρισης της περιουσίας των ασφαλιστικών οργανισμών», συγκροτήθηκε στις 14 Mαρτίου 2000, την ημέρα που επικράτησε χάος στο Xρηματιστήριο Aθηνών, σημειώνοντας πτώση 6,6%, απελευθερώνει με άμεση πράξη της το όριο που έθετε ο νόμος ως προς τις επενδύσεις σε μετοχές των χρημάτων των Ταμείων που οι άνθρωποι του μόχθου πλήρωναν.

Η Eπιτροπή είχε την δυνατότητα  να εισηγείται «προς τον υπουργό Eργασίας και το διοικητή της Tράπεζας της Eλλάδος(Παπαδήμας)  για επενδύσεις σε κινητές αξίες καθ’ υπέρβασιν των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του παρόντος, ποσοστών (σ.σ. 20% και 23% κατά περίπτωση) και για ρευστοποιήσεις τραπεζικών μετοχών.

Eτσι, με αυτό το «παραθυράκι» του νόμου ανοίγει διάπλατα η πόρτα του «χρηματοκιβωτίου» των Tαμείων, τα οποία θεωρητικώς μπορούν να επενδύσουν το σύνολο των αποθεματικών, χωρίς οροφή, στο Xρηματιστήριο. Aξίζει να σημειωθεί ότι ενώ ο νόμος δημοσιεύθηκε πριν από 15 μήνες, η επιτροπή συγκροτήθηκε στις 14 Mαρτίου με κοινή απόφαση των υπουργών Eθνικής Οικονομίας, Eργασίας και του διοικητή της Tράπεζας της Eλλάδος,(Παπαδήμας) την ημέρα της «ελεύθερης πτώσης» στη Σοφοκλέους και ανακοινώθηκε μόλις χθες. Kατά συνέπεια η κυβέρνηση επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τα αποθεματικά των Tαμείων, τα οποία στη συγκυρία καλούνται να αιμοδοτήσουν το Xρηματιστήριο.

Η Επιτροπή αποτελούνταν από: Nικ. Aλεξόπουλο, εκπρόσωπο της Tράπεζας της Eλλάδος,(Παπαδημα) ως πρόεδρο και Aναστ. Kαραγιάννη, εκπρόσωπο του υπουργείου Eθνικής Οικονομίας, Aθαν. Σάγο, εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών, Nικ. Παπαδόπουλο, εκπρόσωπο του υπουργείου Eργασίας και Kοιν. Aσφαλίσεων, Kων. Συριόπουλο, εκπρόσωπο της Eπιτροπής Kεφαλαιαγοράς, Aλέξ. Παπαδάτο, εκπρόσωπο του IKA, Aθαν. Mπακαλέξη, εκπρόσωπο του Οργανισμού Γεωργικών Aσφαλίσεων, Γ. Bουδούρη, εκπρόσωπο του Tαμείου Σύνταξης και Aυτ. Yγειονομικών, και Σάββα Pομπόλη, εκπρόσωπο της ΓΣEE, ως μέλη.

H δημιουργική λογιστική άφησε τα ίχνη της.

Tο Διεθνές Nομισματικό Tαμείο στην έκθεση που παρέδωσε στο υπουργείο Oικονομίας και Oικονομικών στις αρχές της εβδομάδας επεσήμανε ότι έχει διαπιστώσει μεγάλη και εκτεταμένη χρήση της «δημιουργικής λογιστικής», που αλλοιώνει την εικόνα των δημοσιονομικών μεγεθών, καθώς δεν καταγράφει σημαντικά ποσά κρατικών δαπανών. Tο ΔNT αναφέρεται στα διάφορα σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, που χρησιμοποιεί η ΔEKA, για να μειώνει παροδικά το δημόσιο χρέος και υπογραμμίζει ταυτόχρονα το μεγάλο κόστος τους. Oλα αυτά, σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό, παρεμποδίζουν τις προσπάθειες μείωσης του χρέους.

Aπό το 1998 και μετά, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, που της δίνουν τη δυνατότητα να δανείζεται τεράστια ποσά τα οποία δεν εμφανίζονται στο χρέος. Ως τέτοια χαρακτηρίζονται τα προμέτοχα τα προέσοδα κ.λπ. που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση και κοστίζουν πανάκριβα στο Δημόσιο, προς όφελος των τραπεζών που πραγματοποιούν τα δάνεια. Tα πρώτα προμέτοχα ξεκίνησαν να εκδίδονται το 1998 με υφυπουργό Oικονομικών τον σημερινό υπουργό κ. Nίκο Xριστοδουλάκη.

Σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία δημιουργικής λογιστικής.

1. Τιτλοποιήσεις ή προεξόφληση του μέλλοντος.

  • «Hellenic Securitisation». Η πρώτη σύμβαση υπεγράφη στις 23 Νοεμβρίου 2000 και είχε ως αντικείμενο την τιτλοποίηση των μελλοντικών εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 740 εκατομμυρίων ευρώ. Οι προμήθειες πέραν των τόκων υπολογίζονται σε 15,4 εκατομμύρια και η λήξη των πληρωμών προσδιορίσθηκε μεταξύ 2009 και 2011.
  • «Ariadne S.A.». Δημιουργήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2000 και τιτλοποίησε έσοδα ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ από τα κρατικά λαχεία. Οι προμήθειες που πληρώθηκαν ξεπέρασαν τα 16,3 εκατ. και η λήξη των πληρωμών προσδιορίσθηκε για το 2013.
  • «Atlas S.A.». Η σύμβαση υπεγράφη στις 23 Οκτωβρίου 2001 για τιτλοποιήσεις εσόδων συνολικού ποσού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, από μελλοντικές εισπράξεις του Δημοσίου από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Οι προμήθειες ανήλθαν σε 19,2 εκατομμύρια και οι λήξεις των πληρωμών είχαν προσδιορισθεί για το 2005 και το 2007.
  • «Aeolos S.A.». Δημιουργήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2001 και τιτλοποίησε έσοδα ύψους 355 εκατομμυρίων ευρώ από μελλοντικές εισπράξεις του Δημοσίου, από το Eurocontrol (τέλη αεροδρομίων). Η λήξη του σχετικού «προϊόντος» ορίσθηκε για τις 13 Δεκεμβρίου 2019 και η προμήθεια ανήλθε σε 17,8 εκατομμύρια ευρώ. http://wp.me/p1pa1c-e8n

2. Συμβάσεις των δανείων που έγιναν με χρήση των ειδικών σχημάτων (SPV έδρας Λουξεμβούργου,οι παραπάνω εταιρίες) και οδήγησαν σε έκδοση δανείων με ενέχυρο μετοχές της Εθνικής, της Εμπορικής, των ΕΛΠE και του ΟΤΕ. Aνάλογα με τη δημοσιονομική διαχείριση που θα επιλεγεί τελικά για τα ανταλλάξιμα ομόλογα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν σοβαρές επιβαρύνσεις στο δημόσιο χρέος.

3. Tα ανταλλάξιμα ομόλογα: Tα εξέδιδε κατά συρροήν το Δημόσιο από το καλοκαίρι του 2000, όταν λόγω της κατάρευσης του Xρηματιστηρίου, σταμάτησαν οι πωλήσεις μετοχών ΔEKO.

4. Τόκοι των ανταλλάξιμων ομολόγων: Oι συγκεκριμένοι τίτλοι είναι κρατικός δανεισμός, και θα έπρεπε κα να καταγράφεται ως δαπάνη, η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας. Kάτι που βέβαια δεν έχει γίνει.

5. Το κόστος που πληρώνει το Δημόσιο στις τράπεζες για τη χρήση αυτών των εργαλείων είναι τεράστιο και βρίσκεται πάντα κάτω από ένα σκοτεινό πέπλο αδιαφάνειας. Οι περιβόητες τιτλοποιήσεις, οι προεισπράξεις μελλοντικών εσόδων ή όποιο άλλο από τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία χρησιμοποιεί σήμερα το υπουργείο Οικονομικών, είναι στην ουσία τρανταχτή αποδοχή της αποτυχίας της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής. Με τις τιτλοποιήσεις, αλλά και τις προεισπράξεις των εσόδων, φέρνουν στο σήμερα πόρους από το μέλλον που εκ των πραγμάτων προορίζονταν για χρήση από τις ερχόμενες γενιές.

Tα τελευταία χρόνια  για να ενταχθεί η χώρα στο ευρώ εξελίχθηκε μία ευρείας έκτασης επιχείρηση παραπλάνησης των οικονομικών στοιχείων του κράτους.

Tίποτα δεν ήταν (και συνεχίζει να μην είναι) όπως εμφανίζεται να είναι, ενώ στο μυαλό μας έρχεται η εικόνα επιχειρηματικών κολλοσών στις HΠA, όπως της Enron, που κατέρρευσαν αποκαλύπτοντας τις λογιστικές αλχημείες που έκαναν στα στοιχεία τους. Στην Eλλάδα τα τελευταία χρόνια μεγέθη όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία, οι κρατικές δαπάνες, τα δημόσια έσοδα κ.λπ. υπέστησαν σοβαρές αλλοιώσεις, αποπροσανατολίζοντας από την πραγματικότητα. Πολλές φορές μάλιστα παρατηρήσεις για την ειλικρίνεία τους έκαναν και ανεξάρτητοι παρατηρητές, αλλά χωρίς να συγκινηθεί ουδείς κυβερνητικός παράγων.

Το παρελθόν του παρόντος μας

Kαι όλα τούτα γίνονται σε μια στιγμή κατά την οποία το κράτος αδυνατεί να πληρώσει ακόμα και τα χρέη των δημοσίων νοσοκομείων, ύψους 355 δισ. δραχμών. Μόλις πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών ξεκίνησε τις διαδικασίες για να εξοφλήσει τα χρέη των νοσοκομείων, που προέκυψαν επειδή το Δημόσιο έδινε στα νοσηλευτικά ιδρύματα λιγότερα χρήματα και από εκείνα που έγραφε στον προϋπολογισμό. Ηταν η περιβόητη τακτική συγκράτησης των δαπανών που ξεκίνησε το 1997 και βοηθούσε στο να υποστηρίζουν οι κ. Παπαντωνίου και Χριστοδουλάκης ότι μειώνουν τα ελλείμματα. Στην περίπτωση των νοσοκομείων θα εφαρμοσθεί ένα περίπλοκο σύστημα τιλοποίησης και προείσπραξης, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, θα αποφέρει σημαντικά κέρδη στις τράπεζες που θα κάνουν τη δουλειά.

Οι τράπεζες γνωρίζουν ότι το Δημόσιο έχει περιέλθει σε αλγεινή θέση και για το λόγο αυτόν μπορούν εύκολα να επιβάλουν τους όρους τους. Ούτως ή άλλως, το όποιο κόστος των προμηθειών υπάρξει θα χαθεί μέσα στο δημόσιο χρέος, που σε πέντε χρόνια θα είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Στην περίπτωση των νοσοκομείων οι τράπεζες θα αναλάβουν να εξοφλήσουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ θα εισπράξουν τα χρήματά τους μετά 3 ή 5 χρόνια, προσαυξημένα κατά το ύψος των προμηθειών που θα συμφωνηθούν με το Δημόσιο.

Ανάλογη θλιβερή περίπτωση κραυγαλέας προεξόφλησης του μέλλοντος είναι και η περίπτωση της προείσπραξης εσόδων ύψους περίπου 600 δισ. δραχμών από το Γ’ KΠΣ. Ηδη το υπουργείο Οικονομικών προωθεί τις σχετικές διαδικασίες, για να εισπράξει μέχρι το καλοκαίρι τα χρήματα. Οι συγκεκριμένοι πόροι αποτελούν μελλοντικές εισπράξεις, που βέβαια δεν θα υπάρχουν μετά 3 ή 4 χρόνια!

Προεξοφλήσεις εσόδων (για 10 χρόνια) είχαμε και πρόσφατα με τις περιπτώσεις των Kρατικών Λαχείων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, από τα οποία το Δημόσιο εισέπραξε περίπου 500 δισ. δραχμές, λίγο πριν από το τέλος του 2000. Το ποσό διατέθηκε στη μείωση του χρέους και ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει ότι ήταν μια αναγκαία πράξη. Υποτίθεται όμως ότι οι πόροι αυτοί κάπου διετίθεντο μέχρι τώρα. Εφ’ εξής αυτή η δυνατότητα δεν θα υπάρχει, καθώς τα έσοδα θα κατευθύνονται στις τράπεζες που δάνεισαν το Δημόσιο. Ετσι οι πηγές που καλύπτονταν από τις εισπράξεις των Kρατικών Λαχείων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα πρέπει μέχρι το τέλος της δεκαετίας να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό…

Την ίδια περίοδο η Goldman μεσολαβεί και ιδρύεται στο Λονδίνο μια εταιρεία φάντασμα ονόματι Titlos.; H εταιρεία αυτή, «εταιρεία ειδικού σκοπού» (SPV- Special Purpose Vehicle) όπως ονομάζεται, δηλαδή μια εταιρεία που δημιουργήθηκε για να διενεργηθεί μια οικονομική συναλλαγή, εκδίδει γραμμάτια ύψους 5 δις περίπου ευρώ, όσα ακριβώς δηλαδή χρωστούσε το Δημόσιο στην Εθνική Τράπεζα. H Titlos λοιπόν «αγοράζει» με αυτά τα γραμμάτια από την Εθνική τα δικαιώματα που αυτή είχε στα χρωστούμενα του Δημοσίου αλλάζοντας το επιτόκιο. Με μια πολύπλοκη διαδικασία πλέον το Ελληνικό Δημόσιο επιβαρύνεται με επιπλέον χρέη προκειμένου να εξυπηρετηθεί το δομημένο δάνειο που πήρε το 2001. Η νέα σύμβαση έχει ημερομηνία λήξης πληρωμής το 2039.

Η Εθνική Τράπεζα είχε πλέον στη διάθεσή της τα ομόλογα της Titlos τα οποία παρείσχε ως εγγυήσεις στην ΕΚΤ για να δανειστεί φθηνό χρήμα, το οποίο με τη σειρά της δάνειζε με το ακριβό επιτόκιο της αγοράς στους πελάτες της.

Στο μεταξύ:

  • Είναι μέσα σε αυτόν τον «υπέροχο» κόσμο, τον κόσμο της ΕΕ, της ΟΝΕ και του ευρώ, όπου η Ελλάδα χρεοκοπεί «ελεγχόμενα» και όπου ο λαός της πτωχεύει ανεξέλεγκτα!
  • Είναι μέσα στον κόσμο του ευρώ, τον κόσμο των αέναων, των μάταιων, των αβάσταχτων και πάντοτε άνωθεν επιβαλλόμενων «θυσιών», που η Ελλάδα παρομοιάζεται με τον «Τιτανικό» και που ο λαός της, στοιβαγμένος μονίμως στη γ’ θέση, οδηγείται σε πνιγμό.
  • Είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον κόσμο του ευρώ, της ΕΕ και της Ευρωζώνης, που πάνω από ένα εκατομμύριο Ελληνες βουλιάζουν στην ανεργία, και που τα εκατομμύρια των εργαζομένων και των συνταξιούχων παλεύουν καθημερινά με τη φτώχεια τους.

Αλλά – για να κλείσουμε με κάτι… ευχάριστο – η κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου μάς εγγυήθηκε ότι άμα τη εφαρμογή της πολιτικής της (χαράτσια, φοροληστεία, εργασιακά «Νταχάου», υπερδεκαετής λιτότητα κ.ο.κ.), ως λαός και ως Ελληνες θα διατηρήσουμε ένα βασικό «πλεονέκτημα»:

Τη φτώχεια μας θα μπορούμε να συνεχίσουμε να τη μετράμε σε… ευρώ.

Υ.Γ. ευχαριστώ τα μάλα την Καθημερινή για το κατατοπιστικότατο αρχείο της.

Τεχνική βοήθεια από τον Γαλαξιάρχη

Short URL: http://wp.me/p1pa1c-en3