← Το Ισραήλ και οι Ευρωπαίοι

Two Sephardic Jews with an Ashkenazi in Jerusalem, 1895

Posted on 14 Οκτωβρίου, 2011 8:56 μμ από 159 × 198

0