Εισαγγελικό stop στην ανωνυμία των bloggers

Posted on 1 Ιουνίου, 2011 3:14 πμ από

16


Αναδημοσίευση κειμένου του Π. Στάθη απο inflammatory

Τέλος στην ανωνυμία των bloggers σε περίπτωση που διαπράττουν αδίκημα και οι δικαστικές αρχές ζητήσουν τα στοιχεία τους από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών βάζει και τρίτη κατά σειρά γνωμοδότηση ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού. Η γνωμοδότηση του  αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθ. Κατσιρώδη επισημαίνει πως ισχύουν στο ακέραιο οι προηγούμενες δύο γνωμοδοτήσεις , του Γ. Σανιδά το 2009 και του Ι. Τέντε στη συνέχεια  με τις οποίες δίνεται το δικαίωμα στις εισαγγελικές αρχές να άρουν το απόρρητο στο Διαδίκτυο αναζητώντας τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξης ακόμη και αν αυτή αποτελεί πλημμέλημα και βέβαια χωρίς την άδεια των αρμοδίως αρχών (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών).

Ο κ. Κατσιρώδης επανέρχεται στο θέμα αυτό μετά από νέο ερώτημα του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το αν ισχύουν οι δύο γνωμοδοτήσεις (9 και 12/2009) των Σανιδά και Τέντε μετά την επικύρωση της οδηγίας 2008/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το νόμο 3917/2011 για την άρση του απορρήτου της επικοινωνίας και τη χορήγηση δεδομένων επικοινωνιών στις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, το ερώτημα είναι εάν μετά το Ν.3917/2011 «οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, στα πλαίσια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης μετά από παραγγελία εισαγγελέα που διενεργούνται από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υποχρεούται να σας γνωστοποιούν τα στοιχεία του προσώπου στα οποία αντιστοιχούν ηλεκτρονικά ίχνη ή τηλεφωνικοί αριθμοί κλήσεως εγκληματικής πράξεως, συγκεκριμένης ημεροχρονολογίας, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας άρσεως του απορρήτου».

«Μπορούν»

Ισχύουν στο ακέραιο, απαντά επί της ουσίας ο κ. Κατσιρώδης επισημαίνοντας πώς  και οι δύο προηγούμενες γνωμοδοτήσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές δικαιούνται να ζητούν από τους πάροχους τα στοιχεία εντοπισμού των προσώπων που διαπράττουν αδικήματα (π.χ εκβίαση, δυσφήμηση, απειλή, εξύβριση κ.α.) με κακόβουλες κλήσεις ή μηνύματα ή μέσω διαδικτύου, χωρίς να τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία άρσεως του απορρήτου. Χωρίς δηλαδή άδεια των ΑΔΑΕΕ και Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επισημαίνει μάλιστα πώς ούτε στο νέο νόμο 3917/11 εισήχθη νέο περιοριστικό καθεστώς για τη χορήγηση «των εξωτερικών στοιχείων της επικοινωνίας» άλλωστε «δεν αφορούν αιτήματα οποιωνδήποτε «αρμόδιων αρχών» αλλά αιτήματα ανακριτικών αρχών, που ενεργούν σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές για παροχή έννομης προστασίας και τιμώρηση των εγκλημάτων τα οποία (αιτήματα) αναφέρονται σε περιπτώσεις στις οποίες δεν πρόκειται για απόρρητο κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 1 του Συντάγματος».

Αντιδράσεις

Η υπόθεση που ξεκίνησε με τη γνωμοδότηση Σανιδά και συνεχίστηκε με αυτή του Τέντε είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την ΑΔΑΕΕ και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο κ. Σανιδάς υποστήριζε ότι τα blogs στο Ιnternet δεν καλύπτονται από το συνταγματικό απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνίας που κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος. Ούτε όμως για την άρση του απορρήτου πρέπει να έχει προηγηθεί άδεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου (ΑΔΑΕ) ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, ανέφερε ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός.

Ανάλογη άποψη εξέφρασε ο κ.Τέντες κατόπιν σχετικού ερωτήματος της ΑΔΑΕ υπογραμμίζοντας ότι για την επικοινωνία μέσω Internet «δεν συντρέχει δικαιολογητικός λόγος προστασίας του απορρήτου» στις περιπτώσεις που αναρτούν υβριστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά δημοσιεύματα.