← Αυτοματοποίηση της Παραγωγής και Οικονομική Κρίση: Οι Έωλες Απόψεις των «Gruppe Krisis» και Anselm Jappe

Εικόνα 2

Posted on 18 Μαΐου, 2011 2:47 μμ από 869 × 429

0