E&Y: H ύφεση θα φέρει αύξηση της διαφθοράς

Posted on 13 Απριλίου, 2011 12:53 μμ από

0


Από το euro2day μεταφέρει ο risinggalaxy

– Μόνοι τους τα λένε οι άνθρωποι γιατί ξέρουν ότι δεν παίζει μαζικό σκουπόξυλο από τους πληθυσμούς του πλανήτη – ….

 

Η οικονομική ύφεση και τα σκληρά μέτρα που έχει επιβάλει ο μηχανισμός στήριξης της Ελλάδας θα οδηγήσει σε αύξηση της απάτης και της διαφθοράς στη χώρα, σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young. 

 

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας της E&Y αναφέρουν τα εξής:

• Το 60% πιστεύει ότι η παρατεταμένη ύφεση ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της εταιρικής απάτης.

• 3 στους 4 ερωτηθέντες εκτιμούν ότι η διεφθαρμένη εταιρική πρακτική είτε θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα είτε θα αυξηθεί.

• Το 83% θεωρεί ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει κυρίαρχο ρόλο στον περιορισμό των περιστατικών απάτης.

• Το 89% πιστεύει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει στην επιβολή αυστηρότερου οικονομικού σχεδιασμού, χωρίς να εκτεθεί σε πρακτικές διαφθοράς και απάτης.

• Η πλειονότητα επικροτεί τη διερεύνηση δημοσίων υπηρεσιών προκειμένου να εντοπιστούν και να αποκαλυφθούν απάτες υψηλού κινδύνου.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της έρευνας «Τάσεις και αντιμετώπιση εταιρικής απάτης στην Ελλάδα», που διεξήγαγε η Ernst & Young για πρώτη φορά στην Ελλάδα, παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για τη διεφθαρμένη επιχειρηματική πρακτική στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τον τραπεζικό, τον δικηγορικό, τον φαρμακευτικό, τον βιομηχανικό και τον τηλεπικοινωνιακό κλάδο αλλά και τους κλάδους μεταφορών και καταναλωτικών προϊόντων, καταγράφουν την ανησυχία τους για τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα, τα σκληρά μέτρα που έχει επιβάλει ο μηχανισμός στήριξης και την αμφιβολία όσον αφορά στην κατάλληλη προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της εταιρικής απάτης.

Καθώς η Ελλάδα στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής ύφεσης καλείται να συμμορφωθεί με τα αυστηρά μέτρα που έχει επιβάλει ο μηχανισμός στήριξης, οι επιχειρήσεις καλούνται να κινηθούν με αυστηρό οικονομικό σχεδιασμό, γεγονός το οποίο ενέχει υψηλούς κινδύνους. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι πιθανότητες εμφάνισης διεφθαρμένης επιχειρηματικής πρακτικήςείναι εντονότερες όσο προχωράμε στην εφαρμογή των μέτρων λιτότητας.

-Το 60% των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτιμά ότι η παρατεταμένη ύφεση θα οδηγήσει στην αύξηση των περιστατικών απάτης.

-Το 26% από όλους τους ερωτηθέντες θεωρεί ότι τα περιστατικά διαφθοράς και δωροδοκίας θα αυξηθούν σημαντικά.

Παράλληλα, όμως, η έρευνα καταγράφει μία σημαντική αντίφαση, όπου το 60% πιστεύει ότι τα κρούσματα απάτης θα αυξηθούν λόγω της οικονομικής ύφεσης, καθώς:

-85% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα μέτρα λιτότητας θα συμβάλουν θετικά στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης.

Το γεγονός ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων δεν έχει σαφή άποψη για το εάν τα περιστατικά απάτης και διαφθοράς θα αυξηθούν ή θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα ενισχύει τη γενικότερη πεποίθηση ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένες για την αντιμετώπιση ή την αναγνώριση κρουσμάτων διαφοράς και απάτης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι παραπάνω αποκλίσεις μπορεί να ερμηνευθούν ως σχετική απροθυμία από την πλευρά των εταιριών να επωμιστούν την ευθύνη και να αναλάβουν πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός εύρωστου μηχανισμού μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς χωρίς τον συντονισμό των Αρχών.

Στο ερώτημα κατά πόσον θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στην επιβολή ενός αυστηρότερου οικονομικού σχεδιασμού λόγω των μέτρων λιτότητας και της ύφεσης χωρίς να εκτεθούν σε πρακτικές διαφθοράς και απάτης, το 24% δήλωσε απόλυτα σίγουρο πως θα μπορέσει να σταθεί αντάξιο των προκλήσεων, το 36% σχεδόν σίγουρο, ενώ το 29% θεωρεί ότι μπορεί να ακολουθήσει τη ροή των γεγονότων χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία της εταιρίας.

Στο ερώτημα εάν η επιχείρηση έχει επαρκείς μηχανισμούς αναγνώρισης και πρόληψης κρουσμάτων διαφθοράς και απάτης, το 67% των ερωτηθέντων πιστεύει έντονα πως αυτή είναι πλήρως προετοιμασμένη για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιπτώσεων.
Σε ό,τι αφορά την ύπαρξη εσωτερικού ελέγχου ως μηχανισμού πρόληψης κρουσμάτων διαφθοράς και απάτης, το 83% θεωρεί ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει κυρίαρχο ρόλο στον περιορισμό των περιστατικών απάτης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το επίπεδο επίγνωσης της κατάστασης των ερωτηθέντων είναι αρκετά υψηλό. Εξίσου όμως υψηλή είναι και η γενικότερη ανησυχία για την ενδεχόμενη αύξηση κρουσμάτων απάτης και διαφθοράς στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς επίσης και η ετοιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση των κινδύνων.