Συνεχής Ενημέρωση από Ιαπωνία

Posted on 17 Μαρτίου, 2011 4:44 πμ από

131


Δυστυχώς από ότι φαίνεται ο πυρηνικός εφιάλτης δεν λέει να τελειώσει για την Ιαπωνία και ολόκληρο το κόσμο.

Το bbc στο live feed που έχει για την κατάσταση στην Ιαπωνία, μεταδίδει ότι υπάρχουν 2 εκρήξεις στον πλέον επικίνδυνο αντιδραστήρα του πυρηνικού εργοστασίου fukushima . Ο συγκεκριμένος αντιδραστήρας είναι ο πλέον επικίνδυνος μιας και οι πληροφορίες λένε ότι χρησιμοποιεί ένα μείγμα που περιέχει ουράνιο το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αν διαφύγει στην ατμόσφαιρα.

Να σημειωθεί ότι εκείνη τη στιγμή μαρτυρίες ανέφεραν ότι έπεσε το επίπεδο της θάλασσας στη περιοχή αρκετά μέτρα το οποίο αποτελεί ένδειξη επικείμενου τσουνάμι  και ότι έχει εκδοθεί ξανά διαταγή εκκένωσης μιας παραλιακής πόλης υπό το φόβο ενός νέου κύματος.

Ακολουθούν αντίγραφα από το live feed του bbc:

Update 23.00′

2038: Experts warn that if radiation levels become too high, workers at the plant would not only be prevented from approaching reactor 4’s spent fuel pond, but also the adjacent reactors, which also have malfunctioning cooling systems.
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, εάν τα επίπεδα ακτινοβολίας ανεβουν πολύ, οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο οχι μόνο δεν θα μπορούν να πλησιάσουν τη δεξαμενή χρησιμοποιημένων καυσίμων του αντιδραστήρα 4 αλλά και στους παρακείμενους αντιδραστήρες, οι οποίοι επίσης εχουν προβλήματα με το σύστημα ψύξης.

2035: US officials have concluded that the Japanese warnings have been insufficient, and that, deliberately or not, they have understated the potential threat of what is taking place inside the nuclear facility, according to the New York Times. Gregory Jaczko, the chairman of the US Nuclear Regulatory Commission, earlier said he believed that all the water in the spent fuel pool at reactor 4 had boiled dry, leaving fuel rods stored there exposed. «We believe that radiation levels are extremely high, which could possibly impact the ability to take corrective measures,» he told a Congressional committee.
Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι προειδοποιήσεις των Ιαπώνων έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς, και ότι, σκόπιμα ή όχι, έχει υποεκτιμηθεί η πιθανή απειλή σχετικά με το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της πυρηνικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τους New York Times. Ο Gregory Jaczko, ο πρόεδρος της Nuclear Regulatory Commission των ΗΠΑ, νωρίτερα είπε πως πίστευει ότι όλο το νερό της δεξαμενής καυσίμου στον αντιδραστήρα 4 εχει εξαντληθεί, αφήνοντας εκτεθιμένες ράβδους πυρηνικού καυσίμου που αποθηκεύονται εκεί. «Πιστεύουμε ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά υψηλά, αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει  τη δυνατότητα να ληφθούν διορθωτικά μέτρα,» είπε σε μια επιτροπή του Κογκρέσου.

2014: A special police van equipped with a water cannon – normally used to disperse rioters – meanwhile arrived at the power station early on Thursday. Tepco plans to use the cannon to spray water onto reactor 4’s spent fuel storage pond. The cannon is thought to be strong enough to allow engineers to remain a safe distance from the complex and limit their exposure to radiation
Ένα ειδικό βαν της αστυνομίας εφοδιασμένο με εκτοξευτήρες νερού – που συνήθως χρησιμοποιούνται για καταστολή διαδηλώσεων – εν τω μεταξύ έφτασε στο σταθμό νωρίς την Πέμπτη. Η Tepco σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το κανόνι για να ψεκασει με νερό τη δεξαμενή αποθήκευσης  χρησιμοποιημένου καυσίμου του αντιδραστήρα 4. Το κανόνι εκτόξευσης νερού θεωρείται ότι είναι αρκετά ισχυρό ώστε να επιτρέψει στους μηχανικούς να παραμένουν σε ασφαλή απόσταση από το συγκρότημα και να περιοριστεί η έκθεσή τους σε ακτινοβολία.

1956: Earlier, the National Police Agency said it had confirmed 4,314 deaths in 12 prefectures, while 8,606 people remained unaccounted for in six prefectures. The Kyodo news agency reports that, in an unprecedented move, police in the badly affected provinces of Iwate, Miyagi and Fukushima have begun announcing the names, ages and addresses of people whose bodies have been recovered and identified based on their belongings alone, and not through a post-mortem examination.
Νωρίτερα η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία δήλωσε οτι επιβεβαιώθηκαν 4.314 νεκροί σε 12 νομούς ενω  8.606 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε 6 νομούς. Το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo μεταδίδει οτι η αστυνομία σε μια πρωτοφανή κίνηση ξεκίνησε να ανακοινώνει στις πληγεισες περιοχές Iwate, Miyagi και Fukushima τα ονόματα, τις ηλικίες και τις διευθύνσεις των νεκρών βασισμένη στα προσωπικά τους αντικείμενα και μόνο και όχι με βάση κάποια ιατροδικαστική εξ
εταση.

Update 20.30′

1851: UK Foreign Office minister Jeremy Browne has said the advice to British nationals is «not an order» but that given the situation «British nationals should consider leaving Tokyo and northern Japan and that the capacity exists for them to do so».
Ο υπουργός εξωτερικών της Βρετανίας Jeremy Browne, δήλωσε οτι η συμβουλή που δόθηκε προς τους βρετανούς πολίτες «δεν είναι διαταγή», αλλα δεδομένης της κατάστασης «οι Βρετανοί πολίτες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να φύγουν απο το Τόκυο και τη βόρεια Ιαπωνία και ότι υπάρχει η δυνατότητα για να το πράξουν».

1818: The US Environmental Protection Agency says it is increasing its monitoring of radiation along the western coast and Pacific territories, AP reports. However the US Nuclear Regulatory Commission has said it does not expect harmful levels to reach North
Η αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος αναφέρει ότι αυξάνει την παρακολούθηση της ακτινοβολίας κατά μήκος της δυτικής ακτής και σε περιοχές του Ειρηνικού, σύμφωνα με το AP. Ωστόσο, η Nuclear Regulatory Commission των ΗΠΑ δηλώνει ότι δεν αναμένεται να φτάσει σε επιβλαβή επίπεδα στο Βορρά.


1810:
The legal exposure limit for the workers was raised on Wednesday from 100 to 250 millisieverts, a move officials said was «unavoidable». Most individuals will absorb 6 millisieverts a year, AP reports
Το νόμιμο όριο έκθεσης για τους εργαζόμενους αυξήθηκε την Τετάρτη απο 100 σε 250 millisieverts,  αξιωματούχοι ανέφεραν οτι η κίνηση αυτή ήταν «αναπόφευκτη». Οι περισσότεροι άνθρωποι θα απορροφήσουν 6 millisieverts μεσα σε ένα χρόνο, αναφέρει το AP.


1809:
«I don’t know any other way to say it, but this is like suicide fighters in a war.» That’s how Keiichi Nakagawa, associate professor of the Department of Radiology at the University of Tokyo Hospital, described the 180 workers battling flames at Fukushima.
«Δεν ξέρω με ποιό άλλο τρόπο να το πώ, ειναι σαν μαχητές αυτοκτονίας σε πόλεμο». Με αυτόν τον τρόπο ο Keiichi Nakagawa, αναπληρωτής καθηγητής του Department of Radiology του Πανεπιστημίου του Tokyo, περιέγραψε τους 180 εργαζόμενους που παλεύουν με τις φλόγες στο Fukushima.


1738:
The US is advising its citizens living within 80km (50 miles) of Fukushima to evacuate or stay indoors.
Οι ΗΠΑ συμβουλευουν τους πολίτες τους που ζούν σε ακτίνα 80 χιλιομέτρων απο το Fukushima να εκενώσουν την περιοχή ή να παραμείνουν σε κλειστό χώρο.


1701:
France is arranging for extra planes to take their nationals home from Japan on Thursday. Julian Ellmann, spokesman for the embassy in Tokyo, says the advice for French citizens in the capital is «to go the south of Japan, to Kyoto, for example, and for those who want to, come back to France».
Η Γαλλία προετοιμάζει επιπλέον αεροπλάνα για να μπορέσουν οι γάλλοι πολίτες να επιστρέψουν από την Ιαπωνία την Πέμπτη. Η Julian Ellmann, εκπρόσωπος της πρεσβείας στο Τόκιο, αναφέρει ότι συμβουλεύουν τους γάλλους πολίτες στην πρωτεύουσα «να μεταφερθούν στα νότια της Ιαπωνίας, στο Κυότο για παράδειγμα, και για όσους το επιθυμούν, να επιστρέψουν στη Γαλλία».

Update 15.20′

1103: The BBC’s Christian Fraser points out that no other country relies as heavily as France on nuclear power. It relies on nuclear power for 75% of it domestic supplies.It has 19 plants and 58 reactors. France is also at the forefront of nuclear technology, and President Sarkozy knows the debate over nuclear energy following events in Japan will affect the fortunes of the giant nucelar group Areva.

O Christian Fraser του BBC, επισημαίνει ότι καμιά άλλη χώρα δεν βασίζεται τόσο πολύ στην πυρηνική ενέργεια όσο η Γαλλία, η οποία βασίζεται στην πυρηνική ενέργεια για το 75% των εγχώριων αναγκών της.

Η Γαλλία έχει 19 πυρηνικούς σταθμούς και 58 αντιδραστήρες.

Επίσης, είναι στην πρωτοπορία όσον αφορά στην πυρηνική τεχνολογία και ο Πρόεδρος Σαρκοζί γνωρίζει ότι η συζήτηση για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, μετά και από τα γεγονότα στην Ιαπωνία, θα επηρεάσει τις τύχες του γιγάντιου ομίλου πυρηνικών Areva.


Update 12.10′

 1. 1005: A reminder from Tuesday that Germany is temporarily shutting down its seven oldest nuclear reactors while it reconsiders its nuclear strategy. The Swiss government has suspended decisions on its nuclear programme, Russia has announced that it’ll carry out a review of its nuclear power sector, and the EU has reached agreement on «stress tests» for all European nuclear facilities.
  Η Γερμανία από την Τρίτη δήλωσε ότι προσωρινά σταματάει τη λειτουργία των 7 παλιότερων πυρηνικών της αντιδραστήρων ενώ αναθεωρεί τη στρατηγική της σχετικά με την πυρηνική ενέργεια.
  Η Ελβετική κυβέρνηση ανέστειλε τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα διεξάγει μια έρευνα στον τομέα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε σε κοινή συμφωνία για «stress tests» (τεστ αντοχής) για όλες τις Ευρωπαϊκές πυρηνικές εγκαταστάσεις.
 2. 0959: Following reports that several governments plan to reconsider their nuclear strategy after the events in Japan, science journalist Angela Saini tells the BBC World Service that this makes sense in seismically active zones. «But it would would just be reckless to throw energy policy up in the air because of an incident that affected one country, [it’s] almost freakishly rare for there to be an earthquake and a tsunami and for emergency services to be overwhelmed like that,» she says.
  Μετά τα ρεπορτάζ που δείχνουν ότι αρκετές κυβερνήσεις σκοπεύουν να επαναθεωρήσουν την στρατηγική τους σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια μετά τα γεγονότα στην Ιαπωνία, η δημοσιογράφος (που ασχολείται με τα επιστημονικά θέματα) Angela Saini δηλώνει στο BBC World Service, ότι αυτό είναι λογικό για όσες περιοχές βρίσκονται σε σεισμικά ενεργές ζώνες.
  «Αλλά θα ήταν τελείως απερίσκεπτο να πετάξουμε στον αέρα την ενεργειακή πολιτική εξαιτίας ενός περιστατικού που επηρέασε μια χώρα, (είναι) σχεδόν φοβερά σπάνιο να υπάρξει ένας σεισμός και ένα τσουνάμι και οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών να «σαρωθούν» με αυτόν τον τρόπο, είπε.
 3. 0956: Water is being poured into Reactors Five and Six at the Fukushima Daiichi nuclear plant, Reuters reports, quoting the operating company.
  Νερό διοχετεύεται μέσα στους αντιδραστήρες 5 και 6 στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα-Νατϊτσί, αναφέρει το Reuters, σύμφωνα με δηλώσεις της διαχειρίστριας εταιρείας.


Update 11.55′

 1. 0913: Chief cabinet secretary Edano says preparations are being made to inject water from the ground into Reactor Four at the Fukushima Daiichi plant.
  Ο Αρχιγραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, κύριος Edano, δηλώνει ότι γίνονται ετοιμασίες για να γίνουν «ενέσεις» νερού μέσα στον Αντιδραστήρα 4 στην Φουσκουσίμα-Νταϊτσί, με επιχειρήσεις από το έδαφος.
 2. 0908: Chief cabinet secretary and government spokesman Yukio Edano is giving another press conference. He has reaffirmed that there is no immediate health risk around the Fukushima Daiichi nuclear plant.
  Ο Αρχιγραμματέας του υπουργικού συμβουλίου και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Yukio Edano, δίνει άλλη μια συνέντευξη τύπου. Επιβεβαίωσε και πάλι ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊτσι.
 3. 0906: Spain is to review security at all of its six nuclear plants, AFP reports.
  Η Ισπανία σκοπεύει να αναθεωρήσει την ασφάλεια και των 6 πυρηνικών της σταθμών, αναφέρει το AFP.

Update 11.40′

0759: If you’re just joining us, the latest on the nuclear crisis in Japan is that staff have returned to work at the Fukushima-Daiichi nuclear plant, after a rise in radiation levels forced them to temporarily abandon the facility. Earlier, a blaze struck reactor four at Fukushima Daiichi for the second time in two days, and smoke was seen billowing from reactor three.The pant has suffered several explosions, triggering radiation leaks.

Σύνοψη: σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την πυρηνική κρίση στην Ιαπωνία, το προσωπικό επέστρεψε να εργαστεί στον πυρηνικό σταθμό Fukushima-Daiichi, μετά από μια αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας που νωρίτερα τους είχε αναγκάσει να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εγκαταστάσεις.

Νωρίτερα, μια φλόγα «χτύπησε» τον αντιδραστήρα 4 στο Fukushima-Daiichi για δεύτερη φορά μέσα σε 2 μέρες και καπνός φαινόταν να αναδύεται από τον αντιδραστήρα 3. Ο σταθμός έχει υποστεί καταστροφές από αρκετές εκρήξεις, που εκκίνησαν διαρροές ραδιενέργειας.
Update 11.30′

 1. Φωτογραφίες από τα αποτελέσματα των καταστροφών του σεισμού και του τσουνάμι – Daily Yomiuri.
 2. 0725: The total number of dead or missing is now more than 11,000 Japan’s NHK TV reports – the first time since WWII that so many people have been killed in Japan in a natural disaster.
  Ο συνολικός αριθμός των νεκρών και αγνοουμένων είναι πλέον πάνω από 11.000 σύμφωνα με την Ιαπωνική NHK TV – είναι πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο ως τώρα, που τόσοι πολλοί άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Ιαπωνία σε μια φυσική καταστροφή.
 3. 0719: A helicopter used to pour water over one of the reactors has taken off, Japanese TV reports.
  Ένα ελικόπτερο που χρησιμοποιείτο για ρίψεις νερού πάνω από τον έναν αντιδραστήρα απογειώθηκε, αναφέρει η Ιαπωνική τηλεόραση.


Update 11.20′

 1. 0653: South Korea is planning to ship boric acid to Japan, Kyodo news reports. It says Japan requested the boric acid, which is used to stop fission nuclear reactions, after its own supplies were largely used up at the Fukushima nuclear power plant.
  Η Νότιος Κορέα σχεδιάζει να στείλει φορτίο βορικού οξέος στην Ιαπωνία, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.
  Σύμφωνα με αυτό, η Ιαπωνία ζήτησε το βορικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται για να τερματιστεί η σχάση σε πυρηνικές αντιδράσεις, καθώς τα δικά τους αποθέματα χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα.
 2. 0648: The mayor of Koriyama city, near Fukushima, says there’s a desperate need for fuel, oil water and food for evacuees. «I really would like \rto appeal to the world: We need help,» the mayor, Masao Hara, tells AFP.
  Ο δήμαρχος της πόλης Κοριγιάμα, κοντά στην Φουκουσίμα, λέει ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη για καύσιμα, λάδι, νερό και τρόφιμα για τις ανάγκες αυτών που εκκένωσαν την περιοχή. «Πραγματικά θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλον τον κόσμο: Χρειαζόμαστε βοήθεια» δήλωσε ο δήμαρχος Masao Hara, αναφέρει το AFP.


UPDATE 5:23

Το BBC μεταδίδει ότι μια απότομη εκτίναξη στα επίπεδα ραδιενέργειας ανάγκασε τους εναπομείναντες τεχνικούς να αναβάλλουν τις εργασίες τους και να εκκενώσουν το εργοστάσιο. Εκτιμάται ότι  50 τεχνικοί είχαν απομείνει να προσπαθούν να ψύξουν τον πυρήνα.

UPDATE 3:43 –

Η Ιαπωνική τηλεόραση μεταδίδει τώρα πλάνα από την περιοχή του εργοστασίου στη Fukushima. Σύννεφα πυκνού λευκού καπνού βγαίνουν από το εργοστάσιο αλλά δεν είναι εμφανές από ποιόν αντιδραστήρα.

Τετάρτη 16 -Μαρτίου : Update 00.30′:

 1. 2216: The BBC’s Matt Frei in Tokyo says spent fuel rods in reactors five and six are also now believed to be heating up.
  Ο Matt Frei του BBC στο Τόκιο, αναφέρει ότι οι χρησιμοποιημένες ράβδοι καυσίμου στους αντιδραστήρες 5 και 6 επίσης πιστεύεται ότι έχουν αρχίσει να θερμαίνονται.
 2. 2210: Tepco has confirmed that a fire broke out at reactor four in the early hours of Wednesday morning. Smoke is pouring from the reactor, a spokesman told reporters.
  H Tepco επιβεβαίωσε ότι ξέσπασε μια φωτιά στον αντιδραστήρα 4 τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Καπνός αναδύεται από τον αντιδραστήρα,ανέφερε στους δημοσιογράφους ένας εκπρόσωπος τύπου.

 3. 2157: Tepco says efforts are underway to tackle the fire inside the building which houses the number four reactor, Reuters reports.
  Η TepCO δηλώνει ότι προσπάθειες οργανώνονται για να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά στο εσωτερικό του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται ο αντιδραστήρας Νο 4, αναφέρει το Reuters.
 4. 2153: Flames are rising from the reactor, AP reports.
  Φλόγες ανυψώνονται από τον αντιδραστήρα, αναφέρει το ΑP.


================================

αλλαγή ημέρας: Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

================================

Update  24.00′

2141: The European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) has asked 500 bone marrow transplant centres to be ready to treat Japanese victims of the nuclear accident if needed. In its request, the group said there was real concern that a «significant number of workers attempting to control the damaged nuclear power station» in Japan may receive «doses or whole body radiation over the next week or so,» AFP reports.

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Μεταμόσχευση Αίματος και Μυελού των Οστών (EBMT) ζήτησε από 500 κέντρα μεταμόσχευσης μυελού των οστών να είναι σε ετοιμότητα να κουράρουν τα θύματα του πυρηνικού ατυχήματος, αν παραστεί ανάγκη.

Στην έκκλησή της, η Ομάδα δήλωσε ότι πραγματική ανησυχία ότι ένας «σημαντικός αριθμός εργατών που προσπαθούν να ελέγξουν τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό» στην Ιαπωνία, ίσως να δεχθούν «δόσεις ή ακτινοβολία σε όλο το σώμα κατά την επόμενη βδομάδα περίπου», αναφέρει το AFP.

Update 23.30′

 1. 2126: Tokyo Electric Power Co (Tepco) has just announced it is abandoning the plan to use helicopters to drop water as it would be too impractical, AP reports. It said other options were being considered, including using fire engines. Our correspondent said there had been concerns over the proposal, not least because of the possible health impact for the helicopter pilots.
  Η TepCO μόλις ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το σχέδιο να χρησιμοποιήσει ελικόπτερα για ρίψεις νερού καθώς αυτό δε θα ήταν πρακτικό, αναφέρει το AP.
  Δήλωσε ότι άλλες επιλογές εξετάζονται, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης πυροσβεστικών οχημάτων. Ο ανταποκριτής μας ανέφερε ότι υπήρξαν επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση, αν μη τι άλλο εξαιτίας της πιθανής επίδρασης στην υγεία των πιλότων των ελικοπτέρων.

 2. 2123: The BBC’s Roland Buerk in Tokyo says that as well as dropping water from helicopters onto the fourth Fukushima reactor – in an attempt to cool it down – officials are considering removing the outer panels, to reduce the build up of hydrogen which caused the previous explosions.
  Ο Roland Buerk του BBC στο Τόκιο αναφέρει ότι εκτός από το να ρίξουν νερό με ελικόπτερα πάνω στον αντιδραστήρα 4 στη Φουκουσίμα – σε μια προσπάθεια να τον ψύξουν – οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να απομακρύνουν τα εξωτερικά πάνελ, για να μειώσουν την συσσώρευση του υδρογόνου που προκάλεσε της προηγούμενες εκρήξεις.

 3. 2120: Reuters has reported that two workers are missing at the Fukushima plant – they have not been named but Japan’s nuclear safety agency said they had been in the turbine area of reactor four.
  Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι 2 εργάτες αγνοούνται στον σταθμό Φουκουσίμα – δεν έχουν δοθεί τα ονόματά τους στη δημοσιότητα αλλά η Ιαπωνική υπηρεσία πυρηνικής ασφάλειας δήλωσε ότι είχαν μεταβεί στην περιοχή της στροβίλου (turbine) του αντιδραστήρα 4.


Update 23.00′

2058: The BBC’s Aidan Lewis adds: «The operator of the plant, Tokyo Electric Power Company (Tepco), has given no information about their employees. But one expert suggested that workers who have retired or are based in other parts of the country are likely to be called in as the crisis drags on. Those already on duty are being hailed as heroes.»

Ο Aidan Lewis του BBC προσθέτει: ¨»Η διαχειρίστρια εταιρεία του σταθμού, Tokyo Electric Power (TepCO), δεν έχει δώσει καθόλου πληροφορίες για τους υπαλλήλους της. Αλλά ένας ειδικός εξήγησε ότι οι εργάτες που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή βρίσκονται σε άλλα μέρη της χώρας είναι πολύ πιθανό ότι θα κληθούν να βοηθήσουν όσο η κρίση συνεχίζεται. Αυτοί που είναι ήδη στο καθήκον αποθεώνονται ως ήρωες.»

1823: The BBC’s Chris Hogg in Tokyo says there are now believed to have been four blasts at Fukushima. The fourth reportedly occured in reactor four, where spent fuel rods are stored, he says.

Ο ανταποκριτής του BBC, Chris Hogg βρίσκεται στο Τόκιο και αναφέρει ότι τώρα πιστεύεται ότι έχουν συμβεί 4 εκρήξεις στην Φουκουσίμα. Η τέταρτη όπως αποδεικνύουν οι αναφορές συνέβη στον αντιδραστήρα 4, όπου οι ήδη χρησιμοποιημένες ράβδοι καυσίμου αποθηκεύονται, αναφέρει.

Update 20.20′

 1. 1756: Haruka Endo from Saitama writes: «Although my home is located in one part of areas that Tokyo Electricity Company designated a blackout area, it didn’t happen today. My house is a little bit dark and cold but when I think about the sufferers, it’s not a problem. I heard that lots of people are trying to save electricity like I’m doing. I strongly feel a sense of unity from Japanese people.
  Η Haruka Endo απο το Saitama γράφει: «Παρα το γεγονός οτι το σπίτι μου βρίσκεται σε μια περιοχή που εχει κυρηχτεί ως περιοχή συσκότισης απο την εταιρεία ηλεκτρισμού του Τόκυο, αυτό δεν συνέβη σήμερα. το σπίτι μου είναι λίγο σκοτεινό και κρύο αλλα όταν σκέφτομαι τους πληγέντες, καταλαβαίνω οτι αυτό δεν είναι πρόβλημα. Άκουσα οτι πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να εξοικονομήσουν ρεύμα όπως κάνω κι εγώ. Νιώθω έντονα την αίσθηση της ενότητας μεταξύ του Ιαπωνικού λαού.
 2. 1739: Some 500 bone marrow transplant centres across Europe are being asked to be on standby to treat Japanese radiation victims if the need arises.
  Περίπου 500 κέντρα μεταμόσχυσης μυελού των οστών σε ολόκληρη την Ευρώπη καλούνται να είναι σε ετοιμότητα ωστε να φροντίσουν θύματα ραδιενέργειας απο την Ιαπωνία εάν παραστεί ανάγκη.

Update 17.00′

 1. 1439: A 30km (18 mile) no-fly zone is in place around Fukushima, says the IAEA.
  Μια ζώνη «απαγορευμένη για πτήσεις» μήκους 30 km έχει οριστεί γύρω από την Φουκουσίμα, δηλώνει ο IAEA (Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας)

 2. 1427: And Iranian President Mahmoud Ahmedinejad has told Spain’s RTE TV he does not forsee «any serious problem» at the Bushehr nuclear plant. «The security standards there are the standards of today,» he said. «We have to take into account that the Japanese nuclear plants were built 40 years ago with the standards of yesterday.»
  Ο Ιρανός Πρωθυπουργός Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ δήλωσε στο Ισπανικό κανάλι RTE TV ότι δεν προβλέπει «κανένα σοβαρό πρόβλημα» στον πυρηνικό σταθμό Bushehr. «Οι κανόνες ασφαλείας εκεί είναι οι κανόνες που ισχύουν σήμερα», δήλωσε. «Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ιαπωνικοί πυρηνικοί σταθμοί κατασκευάστηκαν 40 χρόνια πριν με τους κανόνες του χθες.»


Update 16.50′

1425: Several countries who, like Japan, depend on nuclear power for much of their energy have insisted their facilities are safe. US Energy Secretary Steven Chu has said the US will learn from the disaster, but that plants in the country have «rigorous» safety rules.

Αρκετές χώρες οι οποίες, όπως η Ιαπωνία, βασίζονται στην παραγωγή ενέργειας μέσω πυρηνικών για μεγάλο μέρος των ενεργειακών τους αναγκών, επιμένουν ότι οι εγκαταστάσεις τους είναι ασφαλείς. Ο Γραμματέας Ενέργειας των ΗΠΑ Steven Chu δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μάθουν από την καταστροφή αλλά ότι οι σταθμοί στην χώρα τους έχουν «αυστηρούς» κανόνες ασφάλειας.


1422: China is organising a mass evacuation of its citizens from north-east Japan, the Associated Press reports. The Chinese embassy said it was sending buses to collect its nationals from Miyagi, Fukushima, Ibaraki and Iwate prefectures, «due to the seriousness of and uncertainty surrounding the accident at the Fukushima nuclear plant at present».
Η Κίνα οργανώνει μαζική εκκένωση των πολιτών της από την Βορειοανατολική Ιαπωνία, αναφέρει το Associated Press. Η Κινεζική πρεσβεία δήλωσε ότι στέλνει λεωφορεία για να συγκεντρωθούν οι υπήκοοί της από τις περιοχές Miyagi, Φουκουσίμα, Ιμπαρακι και Ιβατε, «εξαιτίας της σοβαρότητας και της αβεβαιότητας σχετικά με το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, προς το παρόν».


Update 16.35′

 1. 1350: If you are just joining us, welcome to the BBC’s live coverage of the aftermath of the devastating earthquake and tsunami in Japan. More than 2,400 people are now known to have been killed but many are still missing and whole towns have been swept away. There is deep concern about the safety of nuclear power plants close to the quake zone, with officials saying radiation from the damaged Fukushima Daiichi plant has reached harmful levels.
  Σύνοψη: Μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι στην Ιαπωνία, πάνω από 2.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πολλοί παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι και ολόκληρες πόλεις έχουν σαρωθεί και ισοπεδωθεί. Υπάρχει βαθιά ανησυχία για την ασφάλεια των πυρηνικών σταθμών ενέργειας που βρίσκονταν κοντά στη ζώνη που συνέβη ο σεισμός, ενώ οι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η ραδιενέργεια από τον κατεστραμμένο σταθμό της Daiichi στην Φουκουσίμα έχει φτάσει σε επίπεδα επικίνδυνα.

 2. 1345: Reuters says a magnitude 6.0 tremor has struck – one of the largest of dozens of aftershocks felt in Japan over recent days. The agency says buildings in Tokyo were swaying.
  Σύμφωνα με το Reuters υπήρξε ένας μετασεισμός μεγέθους 6.0 – ένας από τους μεγαλύτερους από τους δεκάδες των μετασεισμών που στην Ιαπωνία τις τελευταίες μέρες. Το πρακτορείο αναφέρει ότι κτίρια στο Τόκιο ταλαντώθηκαν.


Update 16.20′

 1. 1336: Levels of radiation in Tokyo spiked on Wednesday morning to around 20 times normal levels, according a spokesman for Tokyo’s Metropolitan Government, quoted by the Japan Times. Shintaro Ishihara, said though raised they would not cause health problems.
  Τα επίπεδα ραδιενέργειας στο Τόκιο είχαν κορύφωση την Τετάρτη το πρωί φτάνοντας σε επίπεδο περίπου 20πλάσιο του κανονικού, σύμφωνα με εκπρόσωπο της διοίκησης του Τόκιο, τη δήλωση του οποίου αναφέρουν οι Japan Times. Ο Shintaro Ishihara δήλωσε ότι παρά την αύξησή τους δε θα προκαλούσαν προβλήματα υγείας.

 2. 1325: A vast gallery of images surveying the damage in Japan from the New York Times.
  Συγκεντρωμένες φωτογραφίες από τις έρευνες και τις προσπάθειες στις πληγείσες περιοχές στην Ιαπωνία, από τους New York Times.

  Otsuchi, Iwate Prefecture.

  Rikuzentakata.

 3. 1313: Austria will relocate its Japanese embassy from Tokyo to Osaka given the unpredictable situation of the quake-hit nuclear power plants, the Austrian foreign ministry has said, according to Agence France Presse.
  Η Αυστρία θα μεταφέρει την πρεσβεία της από το Τόκιο στην Οσάκα, δεδομένης της απρόβλεπτης κατάστασης των χτυπημένων από τον σεισμό πυρηνικών σταθμών, δήλωσε ο υπουργός εξωτερικών της Αυστρίας, σύμφωνα με το Agence France Presse.


Update 15.15′

1304: Gerry Thomas, director of theChernobyl Tissue Bank at London’s Imperial College has told the BBC World Service that the advice that Japan has given to local residents – to keep doors and windows shut, and not hang washing outside is «exactly the right thing».

O Gerry Thomas, διευθυντής της Τράπεζας Ιστών Τσερνόμπιλ στο Κολλέγιο Ιμπίριαλ του Λονδίνου, δήλωσε στο BBC World Service ότι η συμβουλή που έδωσε η Ιαπωνία στους κατοίκους εκεί – να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά και να μην απλώνουν πλυμένα ρούχα έξω – είναι «ακριβώς το σωστό πράγμα» (που πρέπει να κάνουν).

1255: The US Federal Aviation Administration says it is prepared to re-route flights to Japan if the nuclear crisis there worsens, Reuters reports.

Η Διοίκηση της Ομοσπονδιακής Αεροπορίας των ΗΠΑ δηλώνει ότι είναι προετοιμασμένη να αλλάξει την πορεία των πτήσεων προς την Ιαπωνία, αν η πυρηνική κρίση εκεί χειροτερεύσει, αναφέρει το Reuters.


1233: The British government’s chief scientist John Beddington says Japan’s reaction to the nuclear crisis is entirely proportionate. He says the situation in Japan is «totally different» to Chernobyl.

Ο επικεφαλής επιστήμονας της βρετανικής κυβέρνησης, John Beddington, δηλώνει ότι η αντίδραση της Ιαπωνίας στην πυρηνική κρίση είναι απολύτως ανάλογη. Και συνεχίζει, δηλώνοντας ότι η κατάσταση στην Ιαπωνία είναι «τελείως διαφορετική» από εκείνη του Τσερνόμπιλ.


update 14:39

 1. 1228: France’s nuclear safety authority says it classifies the Fukushima plant accident as level six. The maximum is level seven, used only once for the 1986 Chernobyl accident, Reuters reports. Η γαλλική αρχή πυρηνικής ασφάλειας κατατάσσει το ατύχημα στις εγκαταστάσεις του  Fukushima στην κλίμακα 6. Το μέγιστο της κλίμακας είναι το 7, που χρησιμοποιήθηκε μόνο μια φορά στο ατύχημα του Chernobyl το 1986.
 2. 1226: German flag-carrier Lufthansa says it is diverting all Tokyo-bound flights to other Japanese cities until at least Sunday, Agence France Press reports. Η γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa δήλωσε ότι αλλάζει πορεία σε όλες τις πτήσεις προς Τόκυο, και τις μεταφέρει σε άλλες ιαπωνικές πόλεις μέχρι τουλάχιστον την Κυριακη, μεταδίδει το Agence France Press.

 

update 13:10

 1. 1038: The radiation dosages of up to 400 millisieverts per hour recorded at the Fukushima plant «are levels that you have to take very seriously indeed to ensure you avoid immediate health effects», Professor Richard Wakeford from the Dalton Nuclear Institute at the University of Manchester tells the BBC World Service. He says Japanese authorities will be imposing a ban on food and drink from the area and issuing iodine tablets to block the intake of radioactive iodine from the thyroid. Δόση ραδιενέργειας μέχρι και 400 millisieverts/ώρα που καταγράφηκαν στο Fukushima  » είναι επίπεδα που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψιν για να αποφευχθούν άμεσες επιπτώσεις στην υγεία» είπε στο BBC ο καθηγητής  Richard Wakeford του Πυρηνικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Είπε επίσης ότι οι αρχές της Ιαπωνίας θα επιβάλλουν απαγόρευση τροφής και πόσιμων από την περιοχή και θα μοιράσουν ταμπλέτες ιωδίου για να αποτρέψουν την απορρόφηση ραδιενεργού ιωδίου από τον θυρεοειδή.
 2. 1025: Germany is moving to shut down its oldest nuclear reactors as Chancellor Angela Merkel convenes crisis talks on the future of atomic energy in light of events in Japan, Reuters said. Η Γερμανία προχωρά στο κλέισιμο των παλαιότερων πυρηνικών αντιδραστήρων της, καθώς η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ συγκάλεσε επείγουσα συζήτηση για το μέλλον της ατομικής ενέργειας υπό το φως των γεγονότων στην Ιαπωνία, μεταδίδει το Reuters.
 3. 1022: Francis Markus, a spokesman for the Francis Markus,International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, says emergency workers in north-eastern Japan are still «very much focused on search and rescue and relief, with Japanese Red Cross medical teams dealing with hundreds of thousands of people in evacuation centres and these people people being provided with relief supplies of food, drinking water, blankets and other essentials». O Francis Markus, εκπρόσωπος του διεθνούς Ερυθρού Σταυρού (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) είπε ότι οι διασώστες στην βόρειο – ανατολική Ιαπωνία είναι ακόμα «απολύτως συγκεντρωμένοι στην διάσωση και ανακούφιση, με την ιατρική ομάδα του Ερυθρού Σταυρού να αντιμετωπίζει εκατοντάδες ανθρώπους στα καταφύγια, στους οποίους προμηθεύουν με φαγητό, πόσιμο νερό, κουβέρτες και άλλα απαραίτητα».

update 12:30

 1. 1012: The UN’s weather agency says Japanese winds are dispersing radioactive material over the ocean, and there is no danger for Japan or the region for now, Reuters reports. H μετεωρολογική υπηρεσία του ΟΗΕ λέει ότι άνεμοι στην Ιαπωνία μεταφέρουν ραδιενεργό υλικό πάνω από τον ωκεανό, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την Ιαπωνία ή την περιοχή προς το παρόν, μεταδίδει το Reuters.

update 12:oo

 1. 0938: A spent nuclear fuel pool at Fukushima’s number 4 reactor may be boiling and its water level falling, Kyodo news agency is reporting. Δεξαμενή πυρηνικών καυσίμων στον αντιδραστήρα 4 του Fukushima πιθανότατα υπερθερμαίνεται και το επίπεδο νερού πέφτει, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.
 2. 0935: Japan’s nuclear safety agency has said there are two holes of 8 sq m (86 sq feet) in a wall of the outer building of the number 4 reactor after an explosion there, Reuters reports. To πρακτορείο πυρηνικής ενέργειας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν δύο τρύπες 8 τμ στον τοίχο εξωτερικού κτηρίου στον αντιδραστήρα 4, μετά από έκρηξη εκεί, μεταδίδει το Reuters.

Ιαπωνία: κλεισμένη σε μονάδα απομόνωσης προσβληθέντων από ραδιενέργεια στο Nihonmatsu μιλάει στο σκυλάκι της πίσω από το τζάμι προστασίας

UPDATE :

 1. 2340: Tokyo Electric officials are now holding a news briefing. They say the blast at reactor 2 happened «near the pressure vessel». They also confirm that some staff at the nuclear power plant are being evacuated.
  Αξιωματούχοι της Τokyo Electric δίνουν συνέντευξη τύπου.
  Λένε ότι η έκρηξη συνέβει «κοντά στο δοχείο πιέσεως». Επίσης επιβεβαιώνουν ότι μέρος του προσωπικού του πυρηνικού εργοστασίου  εκκενώνεται από τον χώρο.
  2333: More details on the reported blast at Fukushima’s reactor 2. The explosion is feared to have damaged the reactor’s pressure-suppression system, Kyodo says. It adds that «radiation tops legal limit» after the explosion.
  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκρηξη που αναφέρθηκε να έχει γίνει στον αντιδραστήρα Νο 2 του Fukushima. Εκφράζονται φόβοι ότι η έκρηξη έχει προξενήσει ζημιές στο «σύστημα καταστολής πίεσης» του εργοστασίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo το οποίο προσθέτει πως «μετά την έκρηξη η ακτινοβολία έχει φτάσει το νόμιμο όριο.»
 2. 2320: A spokesperson from Tokyo Electric says said some staff have been evacuated from the site.
  Εκπρόσωπος της Tokyo Electric λέει πως εκκενώνεται μέρος του προσωπικού από τη περιοχή.
 3. 2316: Kyodo now says that the suppression pool may have been damaged at reactor 2.
  Το πρακτορείο Kyodo τώρα πως ενδέχεται να έχουν προκληθεί ζημιές στη δεξαμενή καταστολής στον αντιδραστήρα Νο2.
 4. 2311: The news agency said the blast was heard at 0610 local time on Tuesday (2110 GMT Monday). No other details were immediately announced.
  Το πρακτορείο τύπου μεταδίδει ότι η έκρηξη ακούστηκε στις 6:10 τοπική ώρα.
 5. 2308: An explosion is heard at Fukushima’s second reactor, the Kyodo news agency reports.
  Ακούστηκε έκρηξη στον 2ο αντιδραστήρα, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo

update 22:00

 1. 19:27: With the nuclear crisis grabbing most of the attention, it is perhaps worth remembering that millions of people in north-east Japan are spending their fourth night without water, food or heating in near-freezing temperatures. Με την πυρηνική κρίση να τραβάει την προσοχή, αξίζει να θυμόμαστε ότι εκατομμύρια άνθρωποι στην βόριο – ανατολική Ιαπωνία περνούν τέταρτη νύχτα χωρίς νερό, φαγητό ή θέρμανση σε σχεδόν παγωμένες θερμοκρασίες.
 2. 19:18: Technicians have resumed injecting seawater into the stricken reactor 2 at Fukushima after a steam vent of the pressure container was opened, Kyodo news agency reports citing Tokyo Electric Power (Tepco). Οι τεχνικοί ξαναξεκίνησαν να τροφοδοτούν με θαλασσινό νερό τον Αντιδραστήρα 2 του Fukushima.

update 21:00

 1. 1849:A 5.7 magnitude aftershock has just shaken the north-east of Japan, the US Geological Survey reports.Μετασεισμός μεγέθους 5.7 της κλίμακας Ρίχτερ στη βόρειο – ανατολική Ιαπωνία (US Geological Survey)
 2. 1839:UK nuclear expert John Large tells the BBC that the wind direction off the east coast of Japan is moving round to the south, which could take any radioactive plume from the Fukushima plant over the Tokyo region. Ο Βρετανός ειδικός στην πυρηνική ενέργεια John Large λέει στο BBC ότι η διεύθυνση του ανέμου από την ανατολική ακτή της Ιαπωνίας κινείται προς τον νότο, κάτι που θα μπορούσε να μεταφέρει ραδιενεργό νέφος από το Fukushima στο Tokyo.
 3. 1820:The French ASN nuclear safety authority says the incident at the Fukushima plant could be classed as level 5 or 6 on the international scale of 1 to 7. It is currently rated at level 4.The IAEA has a guide to the nuclear events scale in this pdf file. Γαλλική  ASN (αρχή πυρηνικής ασφάλειας) λέει ότι το περιστατικό στο πυρηνικό εργοστάσιο Fukushima θα μπορούσε να καταταγεί στην βαθμίδα 5 ή 6, στην διεθνή κλίμακα με εύρος από 1 εώς 7. Αυτή τη στιγμή κατατάσσεται στην βαθμίδα 4.
 4. 1806:The European Commission has asked the International Atomic Energy Agency (IAEA) to convene an extraordinary meeting in Vienna next week following the nuclear crisis in Japan, AFP news agency reports. Η Κομισιόν ζήτησε από την IAEA (Διεθνή Αρχή Ατομικής Ενέργειας) να καλέσει έκτακτη σύνάντηση στη Βιέννη την επόμενη εβδομάδα, με αφορμή την πυρηνική κρίση της Ιαπωνίας.
 5. 1800:The situation at the quake-damaged Fukushima plant is a «very dynamic situation», IAEA nuclear safety director James Lyons says. Η κατάσταση στο Fukushima χαρακτηρίζεται ως «πολύ δυναμική κατάσταση» από τον διευθυντή πυρηνικής ασφάλειας της ΙΑΕΑ James Lyons.

Υπερασπίσου το παιδί...

update 17:35

 1. 1521: Fears of a partial meltdown at the Fukushima plant would appear to be growing, as Kyodo news agency reports that fuel rods in number 2 reactor are again «fully exposed». Οι φόβοι για μερική τήξη στο πυρηνικό εργοστάσιο Fukushima φαίνεται ότι μεγαλώνουν, καθώς το  πρακτορείο ειδήσεων Kyodo αναφέρει ότι οι στήλες καυσίμων στον αντιδραστήρα νο 2 είναι πάλι «πλήρως εκτεθειμένες».

 2. 1513: Water level in reactor 2 at Fukushima has fallen again, AFP now reporting citing Japanese media. Το επίπεδο νερού στον αντιδραστήρα 2 του Fukushima έπεσε και πάλι, αναφέρει το AFP αναμεταδίδοντας τα Ιαπωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

update 15:55

 1. 13:47: Toshihiro Bannai, a director at the Japanese Nuclear and Industrial Safety Agency, tells BBC Radio 4’s World at One programme that the situation at the Fukushima plant is not good, but «stable».O Toshihiro Bannai, διευθυντής του Ιαπωνικού Πρακτορείου Πυρηνικής και Βιομηχανικής Ασφάλειας, λέει στο BBC Radio 4 ότι η κατάσταση στο πυρηνικό εργοστάσιο Fukushima δεν είναι καλή, αλλά είναι «σταθερή».
 2. 13:34: Those aftershocks are continuing to rattle north-east Japan. There have been two more in the past two hours both measuring 5.1 magnitude, according to the US Geological Survey. Οι μετασεισμοί συνεχίζουν να ταρακουνούν την βόρειο – ανατολική Ιαπωνία. Γίναν παραπάνω απο δύο τις τελευταίες δύο ώρες με μέγεθος 5.1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το US Geological Survey.
 3. 13:29: The German coalition is discussing suspending for three months the extension of its nuclear power stations’ lifespan, a government coalition source has told Reuters. H Γερμανική συνεργασία συζητά να αναβάλει για τρεις μήνες την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των σταθμών πυρηνικής ενέργειας, δήλωσε κυβερητική πηγή στο Reuters.

update 14:25


 1. 11:34: More than 500,000 people have been displaced by the quake, tsunami and nuclear emergency, Japan’s Kyodo news agency reports, while millions have spent three nights without water, food or heat in near-freezing winter weather.Περισσότεροι απο 500.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τον σεισμό, το τσουνάμι και την πυρηνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναφέρει το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo
 2. 11:25: Worrying news, this: The operators of the damaged Fukushima nuclear plant say it’s possible that cooling water at one of the reactors has evaporated, Reuters reports. The company says it can’t rule out the possibility that the nuclear fuel rods in Number 2 reactor were now exposed and could be at risk of meltdown. Aνησυχητικά νέα: οι χειριστές της βλάβης του Πυρηνικού εργοστασίου Fukushima λένε ότι είναι πιθανό το νερό ψύξης του αντιδραστήρα να έχει εξατμιστεί, σύμφωνα με το Reuters. H εταιρία αναφέρει ότι δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να έχει εκτεθεί ο αντιδραστήρας Νο 2 και να κινδυνεύει  από τήξη.

Update 13:30

 1. o8:12:Japan’s Deputy Cabinet Secretary for Public Relations Noriyuki Shikata tweets: «After the blast of Unit 3, the cooling function of Unit 2 was stopped. Injection of sea water into Unit 2 is now being prepared. «
  Ο Noriyuki Shikata, Αναπληρωτής Γραμματέας του Ιδιαίτερου Γραφείου της Ιαπωνίας περί Δημοσίων Σχέσεων, στέλνει μήνυμα μέσω tweeter: «Μετά την έκρηξη της Μονάδας 3, τα συστήματα ψύξης της Μονάδας 2 έχουν σταματήσει. «Ενέσεις» θαλάσσιου νερού μέσα στη Μονάδα 2 προετοιμάζονται αυτή τη στιγμή.»
 2. 08:10: Prof Paddy Regan, a nuclear physicist at Surrey University, says that the radiation levels currently being reported from the leaks at the Fukushima plant would have a similar impact to a chest x-ray, and that evacuations from the area, at this stage, are just precautionary.
  Ο Καθηγητής Paddy Reagan, πυρηνικός φυσικός στο Πανεπιστήμιο Surrey, δηλώνει ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας που αυτήν την ώρα καταγράφονται  από διαρροές των σταθμών στη Fukushima θα έχουν μια παρόμοια επίδραση με μια ακτινογραφία θώρακος (ακτίνες-Χ) και ότι οι εκκενώσεις της περιοχής, σε αυτό το στάδιο, είναι απλά προληπτικές κινήσεις.
 1. 07:10: Engineers have been working to stabilise two reactors at the plant which lost their cooling systems for a time after the quake and tsunami, leading to what officials believe was a partial nuclear meltdown. Tokyo Electric Power, the operator of the nuclear plant, says the reactor container was not damaged by the blast. It says says six people were injured, and 22 have been treated for the effects of radiation.
  Μηχανικοί δουλεύουν συνεχώς για να σταθεροποιήσουν 2 αντιδραστήρες στις εγκαταστάσεις που έχασαν τα συστήματα ψύξης τους για κάποιο διάστημα μετά τον σεισμό και το τσουνάμι, οδηγώντας σε αυτό που οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ήταν μια μερική πυρηνική τήξη.
 2. 07:07: Early on Monday, there was another explosion at the number three reactor, sending a column of smoke into the air. Japan’s cabinet secretary said the risk the hydrogen blast had caused an uncontrolled leak of radiation was low.
  Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, έγινε άλλη μια έκρηξη στον υπ’αριθμόν 3 αντιδραστήρα, στέλνοντας μια στήλη καπνού στον αέρα. Ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας δήλωσε ότι ο κίνδυνος η έκρηξη υδρογόνου να προκάλεσε μια ανεξέλεγκτη διαρροή ακτινοβολίας είναι μικρός.
 1. 07:00: Thanks for following the latest developments from Japan with the BBC. If you’re just joining us, here’s a quick summary: About 2,000 bodies have been found in two coastal districts of the Miyagi region of north-east Japan, the country’s Kyodo news agency reports. Some 1,000 bodies were found on the Ojika peninsula and another 1,000 were found in the town of Minamisanriku, which was flattened by a tsunami caused by Friday’s magnitude 8.9 earthquake. Many remote towns and villages in the region remain cut off and have had no help since the quake.
  Ευχαριστούμε που παρακολουθείτε τις τελευταίες εξελίξεις στην Ιαπωνία, από το BBC.
  Αν μόλις συνδεθήκατε μαζί μας, ορίστε μια σύντομη περίληψη:
  Περίπου 2.000 πτώματα έχουν βρεθεί σε 2 παράκτιες συνοικίες της περιοχής Miyagi της βορειοανατολικής Ιαπωνίας, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, Kyodo.
  Γύρω στα 1.000 πτώματα βρέθηκαν στη χερσόνησο Ojika και ακόμα 1.000 βρέθηκαν στην πόλη Minamisanriku, η οποία ισοπεδώθηκε από ένα τσουνάμι που προκλήθηκε από τον σεισμό των 8,9 Ρίχτερ την Παρασκευή.
  Πολλές απομακρυσμένες πόλεις και χωριά στην περιοχή παραμένουν αποκομμένα και δεν έχουν δεχθεί καμία βοήθεια από τον σεισμό ως τώρα.
 2. 06:29: Urgent news: Cooling functions have stopped and water levels are falling in Reactor 2 at the Fukushima 1 nuclear plant – Jiji news agency, quoted by Reuters.
  «Έκτακτα νέα: Οι διαδικασίες ψύξης σταμάτησαν και τα επίπεδα νερού πέφτουν στον Αντιδραστήρα 2 στις πυρηνικές εγκαταστάσεις Fukushima1 – σύμφωνα με το Jiji πρακτορείο ειδήσεων», παραθέτει το Reuters.
 3. 06;25: A fuel tank at Tohoku Electric’s thermal plant in Fukushima has exploded – Kyoto.
  Μια δεξαμενή καυσίμων στον θερμοηλεκτρικό σταθμό Tohoku Electric στην Fukushima εξερράγη – Kyoto.
 1. 05:08: Japanese officials have been reassuring the public that radiation levels at the Fukushima 1 are within legal limits. It was certainly a massive blast, a ball of flame and a plume of grey smoke.
  Ιάπωνες αξιωματούχοι είναι καθησυχαστικοί προς το κοινό ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας στο Fukyshima 1 είναι μέσα στα νόμιμα όρια. Σίγουρα ήταν μια μεγάλη έκρηξη, μια σφαίρα φωτιάς και μια στήλη γκρι καπνού στον αέρα.

 2. 04:50: Toyota is to halt production at all domestic plants through to Wednesday – Kyodo.
  Η Toyota ετοιμάζεται να αναστείλει την παραγωγή σε όλες τις εγχώριες μονάδες έως την Τετάρτη – Kyodo.

 3. 04:41: The BBC’s Rachel Harvey is in the devastated port of Minamisanriku, where up to 10,000 people are unaccounted for. A strong wind has been blowing, making the effort to find survivors and retrieve bodies from the rubble hazardous, she reports. There is anxiety in the region, she adds, after government warnings that a strong after-shock, or new earthquake, is possible in the next few days.
  Η Rachel Harvey από το BBC βρίσκεται στο ισοπεδωμένο λιμάνι του Minamisanriku, όπου σχεδόν 10.000 άνθρωποι αγνοούνται. Ένας ισχυρός άνεμος φυσάει, δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες να βρεθούν επιζώντες και να ανασυρθούν πτώματα από τα επικίνδυνα ερείπια, αναφέρει στο ρεπορτάζ της.
 1. 04:27: Officials in Iwate, one of the three prefectures hardest hit by the quake and tsunami, are appealing for funeral homes nationwide to send body bags and coffins. «We simply don’t have enough,» Hajime Sato tells the Associated Press news agency. «We just did not expect such a thing to happen. It’s just overwhelming.»
  Αξιωματούχοι στο Iwate, μία από τις 3 περιφέρειες που χτυπήθηκαν περισσότερο από τον σεισμό και το τσουνάμι, κάνουν έκκληση στα γραφεία κηδειών σε όλη τη χώρα να στείλουν ειδικές σακούλες πτωμάτων και φέρετρα.

 2. 04:20: Number of injured in the nuclear plant blast is now known to be 11, the operator Tepco reports – Kyodo.
  Ο αριθμός των τραυματιών κατά την έκρηξη στις πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι πλέον 11, αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία Tepco – στο Kyodo.
 1. 03:40:USAID explains what it has sent to Japan in another tweet: «Our teams include 144 personnel,12 canines trained to detect live victims,&more than 85 tons of equipment. #Japan»
  Η USAID διευκρινίζει τι έχει στείλει στην Ιαπωνία σε κάποιο άλλο tweet-μήνυμα: «Οι ομάδες μας περιλαμβάνουν προσωπικό 144 ατόμων, 12 σκυλιά εκπαιδευμένα να ανιχνεύουν θύματα που παραμένουν εν ζωή και πάνω από 85 τόνους εξπλισμού.»

 2. 03:33: Japan central bank doubles the amount of money it’s ploughing into the economy to 15 trillion yen ($183.8bn), according to AP news agency.
  Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AP, η κεντρική Ιαπωνική τράπεζα διπλασιάζει το ποσό των χρημάτων που «ρίχνει» στην οικονομία, σε 15 τρισεκατομμύρια γιεν ($ 183,8 δισεκατομμύρια).

 3. 03:28: Seven people are missing and three people have been injured by the explosion at the Fukushima 1 nuclear plant, the AFP news agency reports, quoting an official from Tepco, the company which operates the plant.
  Επτά άνθρωποι αγνοούνται και 3 έχουν τραυματιστεί από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις Fukushima 1, αναφέρει το AFP πρακτορείο ειδήσεων, σύμφωνα με τα λόγια ενός αρμοδίου της Tepco, της εταιρείας που λειτουργεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

 4. 02:54: To recap, in the past hour we have had reports of a new tsunami which appears to have been a false alarm, and a blast has wrecked a wall at a nuclear reactor but its containment vessel withstood the impact. We also had reports of 2,000 bodies found on the tsunami-ravaged north-eastern coast.
  Για να συνοψίσουμε, την τελευταία ώρα είχαμε αναφορές για ένα νέο τσουνάμι που από όσο φαίνεται ήταν λάθος συναγερμός και μια έκρηξη έχεις καταστρέψει έναν τοίχο σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα αλλά το κέλυφός του άντεξε. Είχαμε επίσης αναφορές για 2.000 πτώματα στην σαρωμένη από το τσουνάμι νοτιοανατολική ακτή.

 5. 02:47: Mr Edano said major radiation leaks were unlikely from Reactor 3.
  Ο κύριος Edano δήλωσε ότι δεν είναι πολύ πιθανή μια σημαντική διαρροή ακτινοβολίας από τον Αντιδραστήρα 3.
 1. 02:36: The wall of a building collapsed as a result of the blast(s) at Reactor 3 – Japanese TV.
 2. 02:34: Some 2,000 bodies were found today on two shores in Miyagi Prefecture, 1,000 on the Ojika Peninsula and 1,000 at Minamisanriku – Japanese news agency Kyodo.
 3. 02:32: Update on the explosion(s) at Reactor 3: «We believe it was a hydrogen explosion. It is not immediately known if it affected the reactor» – nuclear safety agency spokesman Ryo Miyake.
 4. 02:31: No data to suggest a tsunami several metres in height, the monitor adds.
 5. 02:29: An ashen-faced Japanese quake monitor is live on Japanese TV right now saying no tsunami has been detected.
 6. 02:27: There were two explosions at Reactor 3, the operator Tepco says – AFP.
 7. 02:25: Just to remind you: there were fears of a meltdown at Reactor 3 on Sunday. Also: an explosion occurred at Reactor 1 on Saturday but the core was reportedly not exposed.
 8. 02:24: «Hydrogen blast occurs at Fukushima nuke plant’s No 3 reactor» – Kyodo.
 9. 02:21: Urgent: Explosion at Reactor 3 – AFP.
 10. 02:20: Sea level has dropped five metres off Fukushima, confirming imminent arrival of tsunami – Japanese TV.
 11. 02:18: Column of smoke escaping from Reactor 3 at the Fukushima 1 nuclear power plant – Japanese TV.
 12. 02:16: Grimmer news on the recovery operation in Minamisanriku: about 1,000 bodies found there, according to Kyodo.
 13. 02:14: Evacuation order issued in the city of Hachinohe in the north-east – Kyodo
 14. 02:12: Tsunami feared to reach north-eastern coast «in minutes» – Kyodo.
 15. 02:10: North-eastern coast on the alert for a 3-metre tsunami – Japan’s Jiji news agency.
 16. 02:08: Even if the better news about the missing people of Minamisanriku is confirmed it is sobering to read on Kyodo this morning that «tens of thousands» of people remain unaccounted for.
  Η έκρηξη φαίνεται να είναι παρόμοιας φύσης με αυτή που έγινε το πρωί του Σαββάτου στον αντιδραστήρα No1.
  UPDATE 4:45
 1. 02:42: Reactor 3 withstood the explosion(s), its operator says – Japanese news agency Jiji.
 2. 02:40: The governor of Tokyo orders radioactivity levels in the city to be measured – Kyodo.
 3. 02:39: The 600 people still living within 20km of the plant where the explosion(s) occurred are ordered to get inside buildings – Kyodo.
  UPDATE 4:48
 1. 02:47: Mr Edano said major radiation leaks were unlikely from Reactor 3.
 2. 02:43: Japanese government spokesman Yukio Edano has just spoken on TV. Says that water injection at Reactor 3 seems to be continuing, and the containment vessel is still safe.
  UPDATE 5:30

  03:28: Seven people are missing and three people have been injured by the explosion at the Fukushima 1 nuclear plant, the AFP news agency reports, quoting an official from Tepco, the company which operates the plant.

  UPDATE 5:45

  το βίντεο με τη δεύτερη έκρηξη εδώ

  UPDATE 6:06

 1. 0351: Full quotes from Yukio Edano on the explosion: «We believe that there is a low possibility that a massive amount of radiation has been leaked. But it is similar to the time when the hydrogen explosion took place in number 1 reactor (which exploded on Saturday). In the case of number 3 reactor, we can see higher level of radiation. We are now collecting information for the concentration of the radiation and the dose.»
03:47: Kyodo news agency reports that Tokyo Electric Power – the firm that operates the stricken power station – faces massive selling orders.
04:05: The central control room of Reactor 3 remains intact after the blast, the Japanese government says.
UPDATE 6:11

04:09: The Japanese government has just said there was no marked change in the radiation level after the blast at Reactor 3. According to an article in the New York Times, the US aircraft carrier Ronald Reagan, which is sailing in the Pacific, passed through a radioactive cloud from Japan’s stricken reactors on Sunday. Crew members received a month’s worth of radiation in about an hour, government officials were quoted as saying

UPDATE 6:23

και άλλο βίντεο από την Ιαπωνική τηλεόραση

Χάρτης (του Chris A via Twitter & The Guardian) που δείχνει τις τοποθεσίες των 55 πυρηνικών εργοστασίων ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας

Παράλληλα, το πρωί της Δευτέρας εντοπίστηκαν περισσότερα από 2.000 σώματα αγνοουμένων από τον καταστροφικό σεισμό των 9 Ρίχτερ και το φονικό τσουνάμι που τον ακολούθησε, σε δύο ακτές του νομού Μιγιάκι, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Κιότο. Τα σώματα βρέθηκαν στη χερσόνησο Ότζικα της περιοχής που δέχθηκε τη μεγαλύτερη σφοδρότητα της έντασης της θεομηνίας που έπληξε την Ιαπωνία την περασμένη Παρασκευή.

Εν τω μεταξύ οι επτά άνθρωποι που αγνοούνταν μετά τις εκρήξεις σήμερα στο κτίριο του Αντιδραστήρα 3 στο πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα βρέθηκαν και οι έξι από αυτούς έχουν τραυματιστεί, μετέδωσε το πρακτορείο Jiji. Οι επιστήμονες απορρίπτουν το ενδεχόμενο μιας καταστροφικής έκρηξης όπως αυτής του Τσερνομπίλ, καθώς όπως εξηγούν οι τεχνολογία των αντιδραστήρων είναι πολύ πιο προηγμένη όπως το ίδιο είναι και τα μέτρα ασφαλείας. Όμως όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον 190 άνθρωποι έχουν εκτεθεί στη ραδιενέργεια, ενώ περίπου 590.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

«Περίπου 380.000 άνθρωποι έφυγαν από τις πληγείσες περιοχές και κατέφυγαν σε 2.050 καταφύγια», ανακοίνωσε το γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha). «Οι αρχές μετακίνησαν επίσης 210.000 ανθρώπους που κατοικούσαν σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα», προσθέτει το Ocha.

Όπως εκτιμάται, ο απολογισμός θα αυξηθεί, δεδομένου ότι χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι. Μόνο στην επαρχία Μιγιάγκι δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την τύχη περίπου 10.000 ανθρώπων. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι νεκροί στο Μιγιάγκι θα ξεπεράσουν τις 10.000, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ΝΗΚ, ο αρχηγός της αστυνομίας στην περιοχή.

Νωρίτερα ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Ναότο Καν δήλωσε ότι η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη κρίση της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος της Τράπεζας της Ιαπωνίας, τη Δευτέρα σε συνεδρίαση για την οικονομία θα ανακοινωθεί η ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς κατά 7 τρισεκατομμύρια γιέν ώστε να διασφαλισθεί η οικονομία από τις συνέπειες της καταστροφής αλλά και να μην κινδυνεύσει το τραπεζικό σύστημα. Πτώση μεγαλύτερη του 6% κατέγραψε το Χρηματιστήριο του Τόκιο. Στις 12:39 τοπικη ώρα (05:39 ώρα Ελλάδας) ο δείκτης Nikkei είχε υποχωρήσει κατά 636 μονάδες (περίπου -6,20%) φτάνοντας τις 9.618.

via tvxs


Ιαπωνία – Απολογισμός

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.