Ανακοίνωση 300 μεταναστών απεργών πείνας

Posted on 14 Μαρτίου, 2011 2:20 μμ από

30


Ο αγώνας ολοκληρώθηκε. Με τα χαρτιά στο χέρι και το κεφάλι ψηλά επιστρέφουμε δικαιωμένοι στα σπίτια και τις δουλείες μας μετά από 44 μέρες απεργίας πείνας.

Ο αγώνας συνεχίζεται. Οι εξαγγελίες για 8ετία και για μείωση ενσήμων, ως προαπαιτούμενα για τη χορήγηση και ανανέωση άδειας παραμονής άμεσα,  χωρίς άλλες περιστροφές πρέπει να γίνουν νόμος.

Ο αγώνας είναι μονόδρομος. Ο αγώνας ενάντια στην καθημερινή εκμετάλλευση και τα τείχη του ρατσισμού, οι μάχες για τη νομιμοποίηση όλων των μεταναστών χωρίς προϋποθέσεις, για ίσα δικαιώματα ανάμεσα σε ντόπιους και αλλοδαπούς εργαζόμενους, για μια ζωή με αξίες και αξιοπρέπεια είναι τα επόμενα μας βήματα. Μαζί με το αντιρατσιστικό και μεταναστευτικό κίνημα  θα διανύσουμε αυτό το δύσκολο και μόνο δρόμο, το δρόμο του αγώνα.

Ο αγώνας μας ενώνει. Με τα χαρτιά στο χέρι και το κεφάλι ψηλά χαιρετίζουμε και αποχαιρετούμε όλους όσους μας υποστηρίζουν. Τους αλληλέγγυους από την Ελλάδα και τις άλλες χώρες του κόσμου, τους γιατρούς και τους συνεργάτες τους, όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό μας αυτές τις μέρες της απεργίας πείνας, όλες τις μέρες όπου η ζωή και ο θάνατος μας ζητούσαν δικαίωση κι ελευθερία.

Καλή αντάμωση στους αγώνες!

–         Συγκέντρωση, Δευτέρα 14/03, στις 5.00 μ. μ., στην Υπατία

–         Συγκέντρωση, Δευτέρα 14/03, στις 7.00 μ. μ., στο λιμάνι του Πειραιά (Αγ. Διονύσιος)

300 Μετανάστες Απεργοί Πείνας

Statement by the 300 migrant hunger strikers

Μαρτίου 13, 2011

The struggle is complete. With the documents in hand and our heads up high, we return to our homes and our work vindicated, after 44 days on hunger strike.

The struggle continues. The announcements for an 8-year limit and the increase of work credit as prerequisites for the issuing and renewal of residence permits must become law immediately.

The struggle is the only option. The struggle against the daily exploitation and racism’s walls, the struggles for the legalisation of all migrants with no prerequisites, for equal rights between local and foreign workers, for a life with values and dignity, these are our next steps. Together with the anti-racist and migrant movement we will walk along this difficult path, the path of struggle.

The struggle unites us. With the documents in hand and the head up high we salute and wish farewell to everyone who supports us. To the people in solidarity in Greece and all other countries in the world, the doctors and their colleagues, all who stood by our side in these days of the hunger strike, in all days when our lives and our deaths demanded vindication and freedom.

See you at the struggles!

– Protest gathering, Monday 14/03, at the Ypatia building

– Protest gathering, Monday 14/03, 7pm at the Piraeus port (Agios Dionisios)

The 300 migrant hunger strikers

Μεταφέρει η Anakata-dyomenh από το hungerstrike300.espivblogs.net

Shortlink: http://wp.me/p1pa1c-8IG