Απελευθέρωση αγοράς και στα Φροντιστήρια σύμφωνα με απαίτηση ΕΕ και Μνημονίου

Posted on 8 Ιανουαρίου, 2011 9:55 μμ από

3


[Αναδημοσίευση]
 

(Αναδημοσιεύει η Anakata-dyomenh
από το μπλογκ

 

Το υπουργείο Παιδείας καταργεί την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940 που περιορίζει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης φροντιστηρίων μόνο σε φυσικά πρόσωπα και εκπαιδευτικούς. 

Σημερινές εφημερίδες γράφουν:

Και επιχειρήσεις μπορεί να ανοίγουν φροντιστήρια!
Στεφανάκου Π.

Περάστε, κόσμε, και ανοίξτε φροντιστήρια. Με αιφνιδιαστική τροπολογία που κατέθεσε η υπουργός Παιδείας, Α. Διαμαντοπούλου, δίνεται η δυνατότητα σε εταιρείες που εδρεύουν σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίγουν φροντιστήρια στη χώρα μας. Η ρύθμιση αυτή προωθείται κατ’ επιταγήν του Μνημονίου για άρση κάθε εμποδίου στην επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της παιδείας. Με την ψήφιση της τροπολογίας, η κάθε εταιρία που μυρίζει το ψητό των διδάκτρων μπορεί να δραστηριοποιηθεί στη χώρα μας προσφέροντας, μεταξύ άλλων, και υπηρεσίες εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση της πλήρους απελευθέρωσης και εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης, όπως ακριβώς απαιτούσε το Μνημόνιο. Η ειρωνεία είναι ότι η συγκεκριμένη τροπολογία του ανοίγματος και της απελευθέρωσης της εκπαιδευτικής «αγοράς», προωθείται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ανέγερση τείχους της ντροπής στον Έβρο.

Αναλυτικότερα, με την τροπολογία του υπουργείου Παιδείας καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940 που περιορίζει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης φροντιστηρίων μόνο σε φυσικά πρόσωπα και εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, καταργείται η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου της παραπάνω νομοθεσίας που θέτει ποσοτικούς περιορισμούς στον αριθμό αδειών φροντιστηρίων που μπορεί κάποιος να κατέχει. Οι ρυθμίσεις αυτές προωθούνται για τη συμμόρφωση της χώρας στην επίμαχη Οδηγία 2006/123/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε πρόσφατα στο ελληνικό δίκαιο και που ορίζει ότι «τυχόν απαίτηση που υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή τίθεται νόμιμα μόνο εφόσον δεν εισάγει διακρίσεις, δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας». Επιπλέον, ορίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις που τους υποχρεώνουν να ασκούν αποκλειστικά δραστηριότητα ή που περιορίζουν την άσκηση απο κοινού ή σε εταιρική σχέση διαφορετικών δραστηριότητων».
Με βάση τα παραπάνω μπορεί να έχουμε πάσης φύσεως επιχειρήσεις να φτιάχνουν φροντιστήρια, τα οποία μπορεί και να επιδοτούνται με βάση τις εξαγγελίες Παπανδρέου για κουπόνι στην παιδεία και βεβαίως μπορεί να δούμε και στη χώρα μας το αμερικανικό φαινόμενο αλυσίδας τύπου… ΖΑRA στην εκπαίδευση.
Η τροπολογία του υπουργείου Παιδείας προβλέπει ότι άδεια ίδρυσης φροντιστηρίων μπορεί να χορηγείται στο εξής και σε νομικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: η έδρα τους βρίσκεται σε χώρα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και ο σκοπός τους αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. Και ένα διαφημιστικό φυλλάδιο ενημέρωσης μπορεί να θεωρηθεί υπηρεσία εκπαίδευσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/01/2011
Πηγή: http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=591468

Τροπολογία για τα φροντιστήρια

Τροπολογία με βάση την οποία δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης φροντιστηρίων σε νομικά πρόσωπα, δηλαδή σε εταιρείες (ενώ μέχρι τώρα αυτή τη δυνατότητα την είχαν μόνο φυσικά πρόσωπα με πτυχίο εκπαιδευτικού) κατέθεσε η υπουργός Παιδείας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την ίδρυση υπηρεσίας ασύλου που συζητιέται στην επιτροπή «Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης» της Βουλής. Η τροπολογία έχει σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με αυτή της ΕΕ και την άρση των εμποδίων που υπήρχαν για το κεφάλαιο σ’ αυτό τον τομέα της Παραπαιδείας.

Ημερομηνία δημοσίευσης 8/1/2011
Πηγή: http://www1.rizospastis.gr/

shortlink: http://wp.me/p1pa1c-5dj