Διαδηλώσεις κατά παγκοσμιοποίησης ίσον εξτρεμισμός!!!

Posted on 8 Οκτωβρίου, 2010 3:54 πμ από

33


Γράφει η Anakata-dyomenh

Υπερψηφίστηκε  στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης  στο Στρασβούργο  το ψήφισμα του Ισπανού συντηρητικού βουλευτή Pedro Agramunt Font De Mora,  σχετικά με τη «μάχη κατά του εξτρεμισμού: επιτυχίες, ελλείψεις και αποτυχίες» με 98 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 4 αποχές. Η στάση των Ελλήνων βουλευτών ήταν η εξής:  Οι βουλευτές της ΝΔ ψήφισαν υπέρ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ  δήλωσαν «παρών», ενώ ο Δ. Παπαδημούλης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο μόνος Έλληνας βουλευτής που ψήφισε κατά (αν και δήλωσε παρών στις συστάσεις), ενώ οι βουλευτές του ΚΚΕ και του ΛΑ.ΟΣ απουσίασαν.

Ο  ΣΥΡΙΖΑ εξηγεί με δελτίο τύπου τους λόγους που ο βουλευτής του καταψήφισε το κείμενο: «Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, μέλος της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής αντιπροσωπίας, καταψήφισε το κείμενο, διότι στα καίρια σημεία του εξισώνει την ορθή και επιβεβλημένη καταδίκη του εξτρεμισμού της άκρας δεξιάς και του ακραίου θρησκευτικού φονταμενταλισμού, με τη δράση των μαζικών κινημάτων κατά της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, καθώς και με τις μαζικές κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν το 2009 από τα συνδικάτα και την αριστερά, εναντίων των νεοφιλελεύθερων επιλογών».

ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ αλληλοεκτοξεύουν κατηγορίες. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Δ. Παπαδημούλη ότι ενώ ψήφισε κατά, τελικά δήλωσε «παρών» στις συστάσεις που αφορούν στην εφαρμογή του ψηφίσματος, ενώ με τη σειρά του ο Δ. Παπαδημούλης  κατηγορεί το ΚΚΕ ότι απουσίαζε εντελώς από τη συζήτηση ενώ τώρα δημιουργεί εντυπώσεις.

Τα ενδιαφέροντα σημεία, ωστόσο, του ψηφίσματος που τελικά πέρασε με συντριπτική πλειοψηφία είναι τα εξής:

05.10.2010                            Το Γραφείο Τύπου

7. In this context, the Assembly recalls Articles 10 and 11 of the ECHR, respectively devoted to freedom of expression and freedom of assembly. Although these freedoms are the pillars of a pluralist democracy, their exercise can be limited, notably when such a limitation corresponds to a pressing social need, such as the prevention of disorder, the protection of morals and the protection of the rights of others, and provided that the limitation complies with the principle of proportionality and is foreseen by law. Article 17 of the ECHR adds that no state, group or person has the right to engage in an activity or perform any act aimed at the destruction of the rights or freedoms set forth in the ECHR or at their limitation to a greater extent than is provided for in the ECHR itself.

7.  Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινοβουλευτική Διάσκεψη υπενθυμίζει τα άρθρα 10 και 11 της ΕΣΔΑ, τα οποία αφορούν αντίστοιχα στην ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνέρχεσθαι. Παρότι οι ελευθερίες αυτές αποτελούν τους πυλώνες μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας, η άσκησή τους μπορεί να περιοριστεί, ιδίως όταν ένας τέτοιος περιορισμός αντιστοιχεί σε μια πιεστική κοινωνική ανάγκη, όπως η πρόληψη αναταραχών, η προστασία των ηθών και η προστασία των δικαιωμάτων τρίτων και με την προϋπόθεση ότι ο περιορισμός συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας και προβλέπεται από το νόμο. Το άρθρο 17 της ΕΣΔΑ προσθέτει ότι κανένα κράτος, ομάδα ή άτομο δεν έχει το δικαίωμα να επιδοθεί σε δραστηριότητα ή να εκτελέσει πράξεις που σκοπεύουν στην καταστροφή των δικαιωμάτων ή των ελευθεριών που αναγνωρίζονται από την ΕΣΔΑ, ή σε περιορισμούς των δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών μεγαλύτερους από των προβλεπόμενων στη Σύμβαση.

68. The current financial crisis and its consequences on poverty and unemployment in Council of Europe member states might aggravate the present trend of resurgence of extremist movements. On the one hand, extremist groups reviewed in this memorandum will find more and more fertile ground for recruiting new members; on the other hand, other radical protest movements might become more virulent and better organised. I am thinking, in particular, of the anti-globalisation movement, some members of which have been condemned for vandalism due to their behaviour during demonstrations, or to the street protests and disorders which took place in Greece during several weeks in 2009.

68. Η τρέχουσα οικονομική κρίση και οι συνέπειές της στη φτώχεια και την ανεργία στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, μπορεί να επιδεινώσουν την παρούσα τάση ανασυγκρότησης των εξτρεμιστικών κινημάτων. Από τη μία, οι εξτρεμιστικές ομάδες στις οποίες αναφέρεται το παρόν μνημόνιο θα βρίσκουν ολοένα και προσφορότερο έδαφος για να στρατολογήσουν νέα μέλη. Από την άλλη, άλλα ριζοσπαστικά κινήματα διαμαρτυρίας μπορεί να γίνουν περισσότερο επικίνδυνα και καλύτερα οργανωμένα. Σκέφτομαι, ιδίως, το κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, ορισμένα μέλη του οποίου καταδικάστηκαν για βανδαλισμό εξαιτίας της συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ή τις διαμαρτυρίες και αναταραχές στους δρόμους που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια πολλών εβδομάδων το 2009.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος στον ιστότοπο:
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12265.htm

Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν, οι διαδηλώσεις μαζικού χαρακτήρα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και τον φιλελευθερισμό εξισώνονται με εξτρεμιστικές κινητοποιήσεις ανάλογες με αυτές που διοργανώνουν οι φασίστες και οι φονταμελιστές!!! Φυσικά, η Ελλάδα αποτελεί το «παράδειγμα προς αποφυγή»… και όλα συνοψίζονται στην πρόταση «Η τρέχουσα οικονομική κρίση και οι συνέπειές της στη φτώχεια και την ανεργία στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, μπορεί να επιδεινώσουν την παρούσα τάση ανασυγκρότησης των εξτρεμιστικών κινημάτων.» Ο φόβος λοιπόν των ισχυρών είναι η αντίσταση του κόσμου και «φροντίζουν» με κάθε τρόπο να επιβάλλουν όλο και πιο αυταρχική νομοθεσία… Νομίζω ότι αυτό ήταν αναμενόμενο… και οι Έλληνες βουλευτές είτε υπερψηφίζουν, είτε κάνουν την πάπια, είτε πετάνε ο ένας το μπαλάκι στον άλλον…

Short link: http://wp.me/p1pa1c-2NY