"Υιοθέτηση του Ανοικτού Λογισμικού στα σχολικά εργαστήρια και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα"

Posted on 21 Απριλίου, 2010 1:46 μμ από

37


Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να ενημερωθεί ο κόσμος για το πόσο χρήσιμα και.. λειτουργικά είναι κάποια «λειτουργικά» (δηλαδή τα προγράμματα που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ένας υπολογιστής) .. τα οποία έχουν αντίστοιχες (ή και παραπάνω) δυνατότητες από αυτά που συνήθως «συναντούμε» και χρυσοπληρώνουμε.. (καλέ, μη γελάτε! .. οι δημόσιες υπηρεσίες όντως πληρώνουν όλα τα πακέτα που χρησιμοποιούν κάθε τρεις και λίγο που βγαίνει νέα έκδοση στην αγορά!!!)

Επειδή λοιπόν υπάρχουν σοβαρά πλεονεκτήματα των λεγόμενων «Ανοικτών Λογισμικών»  έναντι των λογισμικών που ήδη χρησιμοποιούνται στον δημόσιο τομέα και κοστίζουν αρκετά (αγορά αδειών χρήσης,  αγορά νεότερων μοντέλων υπολογιστών, αγορά πακέτων προστασίας από κακόβουλα λογισμικά – antivirus) και επ’ ευκαιρία της οικονομικής κρίσης (και των συνεπαγόμενων περικοπών με στόχο τον περιορισμό των εξόδων στον δημόσιο τομέα), μέλη της ελληνικής κοινότητας του Ubuntu συνέταξαν μια  επιστολή με τις προτάσεις τους.

 

Ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη της επιστολής από τον.. άσπονδο φίλο giorgalis (με το «ο» ελληνικόν!)..  και τον ευχαριστούμε!..

(μάλλον κατάλαβε ότι δεν είμεθα.. ούτε στους «ΠΡΟΣ» .. ούτε στους «Κοιν.» που λέει πιο κάτω.. 🙂 )

Η εισαγωγιkoula έλαβε τέλος.. ακολουθεί η επιστολή.

——————————————————————————————————————–

Προς:

Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας, Βουλή των Ελλήνων, Γραφείο Πρωθυπουργού, Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές όλων των κομμάτων, Κεντρικά και περιφερειακά όργανα όλων των πολιτικών κομμάτων

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Κοιν: κκ. Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών, κκ. Νομάρχες, κκ. ∆ημάρχους, Τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ, Τμήματα Πληροφορικής ΤΕΙ, Διευθύνσεις και γραφεία Α/βάθμιας εκπαίδευσης, Διευθύνσεις και γραφεία Β/βάθμιας εκπαίδευσης, Διευθυντές σχολικών μονάδων

 

ΘΕΜΑ: ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Με την ευκαιρία της παρουσίασης της νέας έκδοσης του ανοικτού λειτουργικού συστήματος Ubuntu 10.04 (μακράς υποστήριξης) εντός λίγων ημερών, μέλη της ελληνικής κοινότητας του Ubuntu (http://www.-gr.org) ζητούν από την Ελληνική Κυβέρνηση και κάθε φορέα ή υπηρεσία που υποστηρίζεται από τον κρατικό προϋπολογισμό την άμεση υιοθέτηση τουλάχιστον ενός ανοικτού λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών γραφείου, που βασίζονται στο ανοικτό λογισμικό. Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα παρακάτω αδιαμφισβήτητα δεδομένα :

1. Τη στιγμή που το κράτος μειώνει τους μισθούς, τις συντάξεις και την αγοραστική δύναμη όλων των Ελλήνων, για να επιβιώσει μερικούς μήνες παραπάνω, στην προσπάθεια να μειώσει το τεράστιο έλλειμμά του, μεγάλα ποσά της τάξης των εκ. ευρώ σπαταλώνται σε άδειες χρήσης MS windows και ΜS office. Αυτό δεν είναι αναγκαίο, όταν ανοικτό λογισμικό όπως το Ubuntu ή άλλες γνωστές διανομές Linux και το Open Office παρέχουν αντίστοιχη, αν όχι ανώτερη λειτουργικότητα με μηδενικό κόστος.

2. Τη στιγμή που η πιο σύγχρονη εκδοχή του Ubuntu και του Open Office ή αντίστοιχων ανοικτών εφαρμογών τρέχουν ταχύτατα σε υπολογιστές οκταετίας, το κράτος επενδύει εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ για προμήθειες νέων H/Y για να τρέχουν λογισμικό της Microsoft, το οποίο όπως φαίνεται στο σημείο 1 δε χρειάζεται στις περισσότερες των περιπτώσεων!

3. Τη στιγμή που διανομές Linux παρέχουν πρακτικά ανοσία από κακόβουλο λογισμικό, το κράτος επενδύει σε υποστήριξη για αντιμετώπιση του κακόβουλου λογισμικού και ζημιώνεται από τη μείωση της παραγωγικότητας, που προκύπτει από πολλά μολυσμένα συστήματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

4. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση επιδιώκει την “πράσινη ανάπτυξη”, χιλιάδες υπολογιστές αποσύρονται, επειδή κρίνονται ανεπαρκείς λόγω του ότι δεν τρέχουν ικανοποιητικά το κακογραμμένο και απαιτητικό σε πόρους λογισμικό της Microsoft.

5. Την ίδια στιγμή που θέλουμε να αναβαθμίσουμε την Παιδεία μας και να ανοίγουμε δρόμους για ελεύθερα και κριτικά σκεπτόμενους ανθρώπους, οδηγούμε τους νέους μαθητές σε πελατειακή εξάρτηση από μια πολυεθνική εταιρεία. Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής και λοιπών τεχνολογικών τμημάτων γνωρίζουν να χρησιμοποιούν λογισμικό της MS (Microsoft), οι οποίοι με τη σειρά τους θα διδάξουν όλους τους Έλληνες μαθητές πώς να χρησιμοποιούν λογισμικό της MS, για να μεγαλώσουν και να μεταφέρουν στα δικά τους παιδιά τη γνώση του λογισμικού της ΜS.

6. Την ίδια στιγμή που ο Ελληνικός δημόσιος τομέας βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε λογισμικό εταιρειών, άλλα ευρωπαϊκά κράτη (όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Δανία, η Νορβηγία ) προωθούν τα Ανοιχτά Πρότυπα υποχρεωτικά για το δημόσιο τομέα τους. Σε άλλα κράτη (όπως η Γερμανία και η Γαλλία) πολλές δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί έχουν μεταβεί σε ανοικτό λογισμικό, εξοικονομώντας εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της γαλλικής αστυνομίας.

Ζητούμε με βάση όλα τα παραπάνω:

1. Την άμεση υιοθέτηση εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού (ακόμη και σε λειτουργικά της Microsoft, αφού οι περισσότερες εφαρμογές έχουν εκδόσεις συμβατές με Windows) και την υποχρεωτική μετατροπή όλων των δημοσίων εγγράφων σε ανοικτά πρότυπα (π.χ. το .odt αντί του κλειστού .doc). Με αυτό τον τρόπο σταδιακά όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοσίων υπηρεσιών είτε μεταξύ τους είτε με τους πολίτες θα είναι συμβατές με όλα τα λειτουργικά συστήματα, βάσει και της αρχής της ίσης μεταχείρισης, και όχι μόνον με τα κλειστού χαρακτήρα αντίστοιχα της Microsoft.

2. Την υιοθέτηση του Ubuntu ή άλλου ανοικτού κώδικα λειτουργικού συστήματος τουλάχιστον στα σχολικά εργαστήρια και προοδευτικά σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα.

3. Την εξοικονόμηση μεγάλων χρηματικών ποσών από την παύση άσκοπης ανανέωσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των δημόσιων υπηρεσιών και την δρομολόγηση των χρημάτων αυτών σε τομείς που τα έχουν ανάγκη.

4. Την υιοθέτηση διαδικασίας πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ όχι βάσει εξετάσεων σε εφαρμογές κλειστού κώδικα (MS Word, Excel, Internet Explorer, Access, PowerPoint κ.λπ.), αλλά σε αντίστοιχες ανοιχτού λογισμικού.

5. Την μοριοδότηση στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο δημόσιο με βάση την ως άνω πιστοποίηση. Ειδικότερα για καίριες θέσεις (μηχανοργάνωση δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.), να είναι απαραίτητη η πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον ενός λειτουργικού συστήματος ανοιχτού κώδικα (Linux, FreeBSD, OpenBSD κ.λπ.)

 

Σημειώνεται ότι αφορμή για την παρούσα επιστολή στάθηκε η αντίστοιχη επιστολή προς την ελληνική κυβέρνηση του κ. Ιωακείμ Τελλίδη, πρόεδρου της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών & Φίλων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (GREEKLUG). [1], στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής ενδιαφέροντα:

Η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού, Neelie Kroes, δήλωσε στις 10 Ιουνίου του 2008[2] ότι «Ως αγοραστές, θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι, όταν αγοράζουμε τεχνολογία. Πρέπει να γνωρίζουμε το μακροπρόθεσμο κόστος του κλειδώματος: Είστε συχνά δεσμευμένοι σε επόμενες γενιές της εν λόγω τεχνολογίας. Μπορεί επίσης να υπάρξουν δευτερογενείς συνέπειες, όπου μπορείτε να εγκλωβιστείτε σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από τον ίδιο προμηθευτή. Αυτό είναι απλώς κακή αγορά.» Προσέθεσε «Αλλά υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτό από την εξασφάλιση οτι οι εμπορικές μας αποφάσεις λαμβάνονται με πλήρη επίγνωση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων τους. Υπάρχει ένα δημοκρατικό ζήτημα επίσης. Όταν ανοικτές, εναλλακτικές λύσεις είναι διαθέσιμες, κανένας πολίτης ή εταιρεία μπορεί να αναγκαστεί ή να ενθαρρυνθεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία μιας συγκεκριμένης εταιρείας για να έχει πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες. Κανένας πολίτης ή επιχείρηση δε πρέπει να αναγκαστεί ή να ενθαρρυνθεί να επιλέξει μια κλειστή τεχνολογία αντί μιας ανοικτής και μάλιστα διαμέσου της κυβέρνησης η οποία έχει κάνει την επιλογή αυτή πρώτη. Αυτές οι δημοκρατικές αρχές είναι σημαντικές. Ένα επιχείρημα είναι ιδιαίτερα επιτακτικό όταν υποστηρίζεται τόσο από δημοκρατικές αρχές όσο και από υγιή οικονομικά. Ξέρω μια έξυπνη επιχειρηματική απόφαση, όταν βλέπω μια – η επιλογή ανοικτών προτύπων είναι πράγματι μια πολύ έξυπνη επιχειρηματική απόφαση.»

Εν κατακλείδι, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ως μέλη της ελληνικής κοινότητας του Ubuntu, που αριθμεί αυτή τη στιγμή πέντε χιλιάδες μέλη, θα αγωνιστούμε με κάθε νόμιμο θεσμικό μέσο ώστε και ο τελευταίος Έλληνας να ενημερωθεί για τα οφέλη από τη χρήση του ανοικτού λογισμικού. Επίσης είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες με κάθε τρόπο, μέσα στα πλαίσια του δυνατού, να κάνουν όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και πιο ομαλά το πέρασμα σε εφαρμογές ανοιχτού κώδικα αρχικά και εν τέλει σε ελεύθερο και ανοιχτό λειτουργικό σύστημα. Μετά τιμής, Οι υπογράφοντες http://www.petitiononline.com/mod_perl/signed.cgi?forumub

 

Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή on line, στην σελίδα: http://www.petitiononline.com/forumub/petition.html

Μπορείτε να πάρετε μέρος στην σχετική δημόσια συζήτηση, στην σελίδα: http://forum.-gr.org/viewtopic.php?f=34&t=11344

Μπορείτε να υπογράψετε την επιστολή, στην σελίδα: http://www.petitiononline.com/forumub/petition-sign.html

Short Link: http://wp.me/p1pa1c-CR

Posted in: Ελλάδα