€υρώγησον Δ€σποτα …..

Posted on 26 Μαρτίου, 2010 2:27 μμ από

55


Του Mind the Gap

Η θεία λειτουργία της επίσημης Θρησκείας του κρατιδίου της νότιας Ζιμενσίας (γνωστό και ως Γρεκολάνδη), €υρώδοξος Χρηματισμός, από τον γνωστό Ιεροκόρακα, προκαθήμενο της ιεράς Μονής Φραγκοφονέως, Μακαβριώτατου, Παναναγριότατου, Μικροπολίτη Προσόχιου του 69ου (κατά κόσμον Mind the Gap).

Κάθε ομοιότητα με άλλες θρησκείες και τελετουργίες είναι απολύτως συμπτωματική και τα πρόσωπα είναι εντελώς φανταστικά. Το κείμενο είναι ακατάλληλο για πνευματικά ανήλικους κάθε ηλικίας.

Συμμετέχουν :

Ένας ιερέας ενδεδυμένος με χρυσοποίκιλτη μαύρη ρόμπα και την επίσημη τελετουργική ιερή εξάρτηση (ιερά σύμβολα – κοσμήματα από χρυσό 24 καρατίων και πολύτιμους λίθους συνολικού βάρους πάνω από 20 κιλά).

Ένας Διάκονος ενδεδυμένος με απλή μαύρη ρόμπα η οποία φέρει χρυσοκέντητο το σύμβολο του €.

Χορός από κτηματομεσίτες, τραπεζίτες, υπουργούς, βουλευτές, δικαστές,συμβολαιογράφους, επίτροπους παραθρησκευτικών οργανώσεων και χρηματιστές (κουστούμι και γραβάτα απαραίτητα).

ΕΝΑΡΞΗ

Ο Διάκονος, λαβὼν μίζαν παρὰ τοῦ Ἱερέως, ἐξέρχεται ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήματος κραδαίνων τρία χαρτονομίσματα των 500 €, καὶ προσκυνήσας τρίς, λέγει:

ΔΙΑΚΟΝΟΣ :

€ρώγησον, δ€σποτα.

Ὁ Ἱερεύς ποιῶν μετά των 500€υρου τύπον σταυροῦ (το σύμβολο της πρόσθεσης για αποφυγή παρεξηγήσεων) ἐκφωνεῖ :

ΙΕΡΕΥΣ :

Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ €υρώ καὶ τοῦ Χρυσού καὶ των  Ἁγίων Oικοπέδων, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: €υρώ.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ :

Ἐν καταθέσεων και ακινήτων δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, €λέησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ :

Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν Mercedes 500 …

Ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ κλήρου, των εχόντων και κατεχόντων…

Ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου της Tραπέζης …

Ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων καταθετών …

Ὑπέρ τοῦ πατρός καὶ ΑρχηΤαμεία  ἡμῶν …

Ὑπέρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν κτηματολογίου …

Ὑπέρ τῆς βίλας και της έπαυλης ταύτης…

Ὑπὲρ εὐκρασίας των αποθεματικών …

Ὑπὲρ πλεονασμάτων, ομολόγων και μετρητών …

Ὑπέρ των χρυσοβούλων και των πλαστών διαθηκών…

Ἀντιλαβοῦ, αντάλλαξον και επένδυσον …

Τῆς Πανουργίας, ἀχρείας …

ΧΟΡΟΣ: Si Κύριε (Si = ναι στα ιταλικά).

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα κατάθεσης …

ΧΟΡΟΣ:  €υρώ.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ἔτσι καὶ ἔτσι…

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, €υρώγησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον υμάς από την φορολογίαν και απήλλαξον υμάς από τον έλεγχον …

Τῆς Πανουργίας, ἀχρείας …

ΧΟΡΟΣ: Si Κύριε

ΙΕΡΕΥΣ

Υμείς είμαστε, κράτος εν κράτη …

ΧΟΡΟΣ: Αληθώς.

ΙΕΡΕΥΣ

Σῶσον υμᾶς, τους δούλους του Χρήματος, Ἀλληλούϊα.

Σῶσον υμᾶς, τους γενικούς και αποκλειστικούς αντιπροσώπους της Ανωνύμου Εταιρίας Διαχείρισης των Ψυχών μετά Θάνατον.

Δόξα… Καὶ νῦν και αει …

Το ομόλογον και το γραμμάτειον, το αποδοτικόν, το ὑπάρχον καὶ καταδεξάμενον διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς  ἁγίας Ελβετικής Τραπέζης, ἀτρέπτως εξαργυρώθει, θανάτῳ θάνατον επι πτωμάτων πατήσας,  τῆς Εταιρίας, συνδοξαζόμενο τῷ Κεφαλαίο καὶ τῷ Ἁγίῳ Περιουσιολόγιον, σῶσον ἡμᾶς.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ἔτσι,  ἔτσι…

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, €ρώγησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ἀντιλαβοῦ, κληροδοτήματα, δωρεές και καταπατήσεις, σῶσον, ἐλέησον…

Τῆς Πανουργίας, ἀχρείας …

ΧΟΡΟΣ: Si Κύριε

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι εις ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος ούκ έστι μέλος του Ιερατίου και απεταξάμιν αυτοίς …

ΧΟΡΟΣ:  Αληθώς.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Συμβολαιογράφοι  Ὀρθοί.

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν €υρώ. Σῶσον ἡμᾶς από το ΣΔΟΕ, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα.

Τοῦ Δολαρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε αγόρασον.

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι ἅγιο εἶ τὁ Χρήμα υμῶν…

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: €υρώ.

Ἅγιο το Μετρητό, ἅγιο ἰσχυρό, ἅγιο αμύθητο, ἐλέησον ἡμᾶς.

Δόξα τις Καταθέσεις καὶ τους Τόκους καὶ τους πτωχούς τω Πνεύματι στόκους πιστούς.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, €υρώ.

Χρηματιστήριον ἀθάνατο, ἐλέησον ἡμᾶς.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Δύναμις.

ΧΟΡΟΣ: Ἅγια τα χρυσόβουλα, ἅγια και ἰσχυρά, ἅγια και ἀθάνατα, ἐλέησον ἡμᾶς.

Πρόσχωμεν.

Σοφία και φως δει υμάς, η δε μαλάκινση και τύφλωση δια τους πιστούς.

Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ:  Ἀλληλούϊα.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Ἐκ τοῦ κατὰ Daw Jones τὸ ἀνάγνωσμα.

ΙΕΡΕΥΣ Πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ Δόξα Σοι, Χρήμα, δόξα Σοι.

(Ο διάκονος διαβάζει δυνατά την ημερήσια απόδοση των επενδύσεων.)

ΧΟΡΟΣ Δόξα Σοι, Αγία μετοχή, δόξα Σοι.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:

Εἴπωμεν σαφώς πως πάντες ἐξ ὅλης και προ όλης …

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Το Χρήμα, Παντοκράτορ, ὁ Θεὸς  ἡμῶν…

Ἐλέησον ἡμᾶς …

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν επενδυτών…

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἈρχιΛογιστή ἡμῶν.

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν χρηματιστών και των golden boys ….

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ εξουσίας, διαπλοκής και δωροδοκιών…

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν μακαρίων καὶ ἀειμνήστων κληροδωτών …

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν καρποφορούντων επενδύσεων…

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι ἐλεήμωνες καὶ φιλάνθρωποι ηλίθιοι θα κληροδοτούν υμάς με τας περιουσίας των…

ΧΟΡΟΣ: Αμήν.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Εὔξασθε οἱ Κατηχούμενοι τῷ χρηματιστήριο.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Οἱ πιστοί, ὑπὲρ τῶν Υπεξαιρούντων Ιερωμένων δεηθῶμεν.

Ἵνα ὁ Κύριος…

Κατηχήσῃ αὺτοὺς…

Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς…

Ἑνώσῃ αὐτοὺς εν μία ἁγία συμμορία  …

ΙΕΡΕΥΣ

Ἵνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡμῖν πλουτίσουν…

ΧΟΡΟΣ: €υρώ.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ὅσοι αποβλακωμένοι πιστοί επιθυμήτε να καταθέσετε στο παγγάρι, προέλθετε…

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Δώσων μόνον χαρτονομίσματα και σῶσον, ἐλέησον…

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ταμείον ορθό.

ΙΕΡΕΥΣ

Εὐχαριστοῦμέν Σοι, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Κεφαλαίων…

Ὅτι πρέπει Σοι πᾶσα δόξα, ακριβή τιμὴ καὶ προσαύξησης, τῷ €υρώ καὶ τῷ Χρυσό καὶ τῷ Ἁγίῳ Πανωτόκιο, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: €υρώ.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ:

Ἔτσι,  ἔτσι ἐν εἰρήνῃ τοῦ Χρηματιστηρίου δεηθῶμεν.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον.

ΙΕΡΕΥΣ

Πάλιν καὶ πολλάκις Σοὶ προσπίπτομεν…

Ὅπως, ὑπὸ τοῦ κράτους και της εξουσίας πάντοτε φυλαττόμενοι…

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.

Πάντων ὑμῶν, μνησθείη το Χρήμα που εστί Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ· πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: €υρώ.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Πληρώσωμεν τὴν δέησιν υμῶν τῷ Κυρίῳ με ακάλυπτας επιταγάς, αλλά ειπράξωμεν μετρητό παρά των πιστών ….

ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ὑπὲρ τῶν προτεθέντων τιμίων Δώρων και των κρατικών επιδοτήσεων…

Ὑπὲρ της χλιδής του οἴκου τούτου…

Ὑπὲρ τοῦ μισθού μᾶς…

Ἀντιλαβοῦ €υρώ σε καθε μυστήριον, βάπτισιν, γάμον η κηδείαν, δῶσον, ἐλέησον…

Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν…

ΧΟΡΟΣ: Παροχές Κύριε.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Επενδυτικόν σύμβουλον , πιστὸν ὁδηγόν…

Εκπτώσεις στη Συγγνώμην καὶ στην ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν…

Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα…

Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν…

Ευλογημένα τὰ τάματα των πιστών, εξαργύρωσων …

Της πανουργίας, ιδοτέλιας, τοκογλυφίας και της απάτης …

ΧΟΡΟΣ: Si Κύριε.

ΔΙΑΚΟΝΟΣ

Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ πλουτίσωμεν και ού αλληλοκαρφωθούμε και απολύσωμεν προσωπικό εάν φορολογηθούμε, ως σοβαρή Εταιρία πολυεθνική.

Τὰς θύρας, τὰς θύρας του θυσαυροφυλακίου σφαργίσατε.  Ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν.

ΧΟΡΟΣ

Πιστεύω εἰς ἕνα Χρήμα δίχως χρώμα, Πατέρα, Παντοκράτορα, αγοραστή και πωλητή οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Καὶ εἰς ένα νόμισμα, το €υρώ τὸ μονογενές, τὸ ἐκ της ΕΟΚ γεννηθέν υπέρ πάντων τῶν πλουτοκρατών· κέρδος ἐκ κέρδους, €υρώ ἀληθινὸν ἐκ €υρώ ἀληθινοῦ, υπεξαιρεθέν οὐ ποιηθέν, ὁμοούσιον της Θρησκείας, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

Τα δι’ υμᾶς τοὺς κληρικούς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν υμών κλαπέντα ἐκ τῶν πιστών καὶ καταπατηθέντα οικόπεδα. Αποκτηθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καὶ αυξηθέντα εις κάθε πόλεμον και δυστυχίαν. Καὶ τα κληροδοτήματα τα κτηθέντα μετά πλαστάς Γραφάς.

Καὶ εις τους ἀνελθόντες έρποντας εἰς την εξουσίαν Αρχιερείς καὶ καθεζόμενους ἐκ δεξιῶν Βασιλέων, Δκτακτώρων, Κατακτητών και Προδοτών.

Καὶ εἰς τους Πνευματικά ανάπειρους, τους  Ἅλλογους, τους κακόμοιρους και τυφλωμένους πιστούς, τους αφελείς, ἐκ των οποίων το χρήμα είναι ἐκπορευόμενον.

Τους σὺν Επιχειρημτίες καὶ Πολιτικούς συνεραγζώμενους καὶ συνεταιριζόμενους και τους δωροδωκούμενους κρατικούς λειτουργούς.

Εἰς μίαν, Ανώνυμον, Επενδυτικὴν καὶ Κτηματομεσιτικήν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν νόμισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνοδο των τιμών. Καὶ ζωὴν χαρισάμενη. Ἀμήν.

ΙΕΡΕΥΣ

Λάβετε λαμόγια , φάγετε, τοῦτό ἐστι τὸ χρήμα το ιερόν το υπερ υμάς κτώμενο με άφεσιν αμαρτιών…

ΧΟΡΟΣ:  €υρώ.

Πίετε ἐξ αὐτοῦ μάγκες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά του λαού…

ΧΟΡΟΣ:  Ἀμήν.

Τὰ δικά σας  δικά μας και τα δικά μας δικά μας, θα απολαμβάνουμε τὰ πάντα καὶ διὰ πάντα.

Το τραπεζικό απόρρητον  διαφυλάξοι υμάς ἐν εἰρήνη, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:  Ἀμήν.

Τὸν εὐλογοῦντα καὶ συνκαλύπτοντα υμᾶς, Κύριε, φύλαττε εἰς πολλὰ ἔτη.

ΙΕΡΕΥΣ

Δι᾿ εὐχῶν τῶν επενδυτών υμῶν…

ΧΟΡΟΣ:  €υρώ.

Mind the Gap

Σύντομο URL : http://wp.me/p1pa1c-nS