Ακόμα τον ψάχνουμε…

Posted on 3 Μαρτίου, 2010 11:02 πμ από

1


http://www.enet.gr/?i=news.el.gallery&id=49&m=59968#gallery-item-container

Όποιος τον βρει να του φερθεί με ευγένεια… πρόκειται για συλλεκτικό κομμάτι.

Jaquou Utopie